Werk mee aan onderzoeksproject ‘Eigen regie in re-integratie’

Wie wil meewerken aan Onderzoeksproject “Eigen regie in re-integratie”

 

Meld je nu aan als ArboDienst.

In het onderzoeksproject ‘Eigen regie in re-integratie’ zijn het UMCG, OVAL en het Verbond van Verzekeraars op zoek naar arbodiensten die willen bijdragen aan het verbeteren van de zorg voor zieke werknemers, door mee te werken aan een wetenschappelijk experiment. Het RSC heeft onlangs gesproken met het Verbond van Verzekeraars en ondersteunt dit onderzoek. In het project is een methodiek ontwikkeld die werknemers in een vroeg stadium na ziekmelding handvatten biedt om zelf regie te nemen in het re-integratieproces en daarmee hun kansen op
snellere re-integratie te vergroten.

Deelname

Wanneer u meedoet, gaan één of meerdere casemanagers of procesregisseurs van uw organisatie gedurende 6 maanden het Eigen regiegesprek voeren met zieke werknemers.

Mocht uw arbodienst willen deelnemen, dan vragen we u om één of meerdere casemanagers of procesregisseurs van uw arbodienst gedurende 6 maanden in te zetten voor het eerste gespreksmoment na vier weken. Het totaal aantal gesprekken dat vanuit uw arbodienst gevoerd wordt, is in overleg en hangt af van de instroom van zieke werknemers en de beschikbare capaciteit binnen uw organisatie.

Voor meer informatie over deelname aan het onderzoek kunt u terecht bij eigenregie@umcg.nl

 

 

Resultaat voor u als Arbodienst

U kan gebruik maken van een nieuwe methodiek die zieke werknemers versterkt in het re-integratieproces. Uw medewerkers worden getraind in het toepassen van het gesprek en de tools. De methodiek motiveert zieke werknemers meer eigen regie te nemen en zal terugkeer naar werk versnellen. Het aanbieden van Eigen regiegespreken biedt kansen voor uitbreiding van de dienstverlening die is onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek.

 

 

Werk mee aan onderzoeksproject ‘Eigen regie in re-integratie’