OCTAS input arbeidsongeschiktheidsstelsel

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) heeft stakeholders gevraagd een actieve bijdrage te leveren aan het analyseren en aanpakken van knelpunten rond arbeidsongeschiktheid. Het RSC juicht dit initiatief van harte toe. Verbetering van de huidige situatie is dringend noodzakelijk om