Fusiebespreking RSC en RNVC

Het RSC en de RNVC streven ernaar te komen tot één centrale beroepsvereniging voor alle register-casemanagers in Nederland. Op 18 mei 2020 hebben beide besturen een open en constructieve bespreking gehad, waarbij de uitgangspunten van de voorgenomen fusie zijn vastgesteld. Op