Video: RI&E en PAGO

Net als vorig jaar hebben we 8 video’s opgenomen over interessante onderwerpen voor RSC-leden. Als je een video bekijkt en de evaluatie invult, krijg je automatisch een halve PE-punt bijgeschreven. De eerste video: De RI&E en het PAGO De RI&E

Blog: Verdienen aan verzuim

De afgelopen tijd heb ik deel mogen uitmaken van een aantal interessante gesprekken en als voorbereiding daarop een aantal documenten bestudeerd. Een daarvan is de brief 2021-0000057175 aan de Tweede Kamer waarin de oplossing voor de onaanvaardbaar hoge werkdruk van