Intervisie bij het RSC

Als lid van het Register Specialistisch Casemanagement kun je je aanmelden voor een RSC-intervisiegroep. Deelname aan de intervisie is niet verplicht, en alleen mogelijk voor leden met een regulier lidmaatschap. Als student-lid of aspirant-lid kun je dus niet deelnemen aan de intervisie. Deelname aan de intervisie is gratis.

Aanmelden

Als je wilt deelnemen aan RSC-intervisie, kun je je aanmelden via het aanmeldingsformulier.  Je kunt zelf aangeven in welke regio  je bij voorkeur de intervisiebijeenkomsten wilt bijwonen. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn voor jouw regio, vormen wij een intervisiegroep en krijg je van ons bericht dat de intervisie van start kan gaan. Heb je zelf al een intervisiegroep gevormd, bijvoorbeeld met collega’s of studiegenoten, dan kun je dit in het aanmeldingsformulier aangeven.

Voorwaarden

Voor iedere intervisiebijeenkomst krijg je 1 PE-punt. Intervisiebijeenkomsten dienen dan wel te voldoen aan de volgende eisen:

  • Iedere intervisiegroep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 12 leden.
  • Een intervisiegroep komt minimaal 2 keer per jaar bijeen.
  • Bij een intervisiebijeenkomst zijn ten minste 4 leden aanwezig. Uiteraard kunnen alleen de aanwezige leden aanspraak maken op PE-punten.
  • Voor iedere bijeenkomst wordt een intervisieleider en een secretaris aangewezen.
  • Voorafgaand aan iedere bijeenkomst wordt een agenda opgesteld en aan alle deelnemers gestuurd.
  • Tijdens de bijeenkomst worden door de secretaris notulen gemaakt, die na afloop naar alle deelnemers worden gestuurd.
  • Na de bijeenkomst wordt de presentielijst door alle deelnemers afgetekend, en door de intervisieleider ondertekend.
  • De intervisieleider stuurt de agenda, notulen en presentielijst naar info@register-rsc.nl.

Een voorbeeld van een presentielijst vind je hier: Presentielijst intervisie RSC

Thema-intervisie

Voor een thema-intervisie kun je een expert uitnodigen om over een relevant thema te komen spreken. Wellicht kun je hiervoor iemand uitnodigen uit je netwerk. Voor een thema-intervisiebijeenkomst krijg je 2 PE-punten.