Zorgen over uitvoering premie-uitzonderingen bij WGA-instroom 60-plusser

Het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) maakt zich zorgen over toerekening en controle van WGA-schade in 2024 en 2025. UWV en de Belastingdienst moeten dan bij (middel)grote werkgevers per uitkering nagaan of een uitzondering voor uitkeringen van 60-plussers van kracht is. De vraag is of dit praktisch werkbaar is, zowel voor de uitvoeringsinstanties zelf als voor werkgevers die de beschikking met hun premiepercentage willen controleren.

We nemen de zorgen graag met u door en welke actie u nu al kunt uitvoeren als professional.

Zorgen over uitvoering premie-uitzonderingen bij WGA-instroom 60-plusser