Veelgestelde vragen

 1. Wat is het verschil tussen het RSC en de RNVC?

Het RSC en de RNVC bestaan naast elkaar en zijn beide beroepsregisters voor casemanagers. De RNVC voert de titel Register case en caremanager (Rccm) en Casemanager regie op verzuim (Crov). Het RSC is een register voor wie zich als casemanager wil onderscheiden. Inmiddels zijn er immers verschillende soorten casemanagers, die ieder op hun eigen manier gespecialiseerd zijn in het begeleiden van de werknemer en het voorkomen van onnodig lang verzuim. Het RSC biedt hiervoor meerdere waardevaste titels, strenge kwaliteitsborging en de mogelijkheid specialisaties zichtbaar te maken in het register. Ook profiteer je als RSC’er van veel voordelen als maandelijkse bijscholingen, intervisiegroepen en hoge kortingen op VeReFi-abonnementen, -congressen en de Zomermarkt.

 1. Is het RSC een onderdeel van CS Opleidingen of VeReFi?

Nee, CS Opleidingen en VeReFi hebben wel het initiatief genomen voor de oprichting van het RSC, omdat zij het belangrijk vinden dat de verschillende soorten casemanagers herkenbaar zijn in de markt en dat er een goede kwaliteitsborging is. Daarom worden alleen casemanagers toegelaten die een opleiding hebben gevolgd die geaccrediteerd is door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

 1. Wie kunnen zich inschrijven bij het RSC?

Je kunt je inschrijven bij het RSC als je een van de onderstaande geaccrediteerde opleidingen hebt afgerond. Deze opleiding kun je gevolgd hebben bij CS Opleidingen, Mercer of bij Robidus Kennis Academy. Regie op Ziektewet kun je ook gevolgd hebben bij HCS/Saxion.

 • Regie op Verzuim
 • Post Bachelor Register Casemanagement
 • Post Bachelor Riskmanagement Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid
 • Regie op Ziektewet
 • Re-integratiecoach Regie op Werkvermogen
 • Post Bachelor Register Arbeidsdeskundige
 • Casemanager Taakdelegatie
 1. Kan ik me ook inschrijven als ik een Casemanagementopleiding bij een andere opleider heb gevolgd?

Dat kan niet zonder meer. Regie op Verzuim verschilt met andere opleidingen op inhoud, niveau en toetsing. In ieder geval zul je een officieel examen Regie op Verzuim moeten doen en waarschijnlijk zul je nog een aantal lesdagen Regie op Verzuim moeten volgen. Neem hiervoor contact op met het secretariaat van CS Opleidingen.

 1. Kent het RSC titels toe?

Op het moment dat je bent ingeschreven in een van de RSC-hoofdregisters mag je de volgende titels voeren:

 • ROV® voor gediplomeerden Regie op Verzuim
 • RCM® voor gediplomeerden Post Bachelor Register Casemanagement
 • RSZ® voor gediplomeerden Post Bachelor Riskmanagement Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid
 • RCMC® voor gediplomeerden  PBRCM en PBRSZ
 • ROZ voor gediplomeerden Regie op Ziektewet heeft gedaan
 • ROW  voor gediplomeerden Re-integratiecoach Regie op Werkvermogen
 • ADVI voor gediplomeerden Post Bachelor Register Arbeidsdeskundige
 • CMTD® voor gediplomeerden Casemanager Taakdelegatie

Met de titel geef je aan dat je geregistreerd bent bij het RSC. Jouw eventuele specialisaties worden niet zichtbaar in je titel, maar wel als aantekening in het openbare RSC-hoofdregister. Zo kan een RCM bijvoorbeeld de aantekening conflicthantering/kompasgesprek hebben.

 1. Wat is het verschil tussen RCM, RCMC en Rccm?

In het verleden was de opleiding Post Bachelor Register Case- en caremanagement van CS Opleidingen een opleiding van een jaar. De opleiding omvatte casemanagement op dossierniveau en op organisatieniveau. Afgestudeerden kregen de titel Rccm bij de RNVC. De nieuw toegelaten opleidingen bij de RNVC die nu recht geven op de titel Rccm hebben echter een andere inhoud en gaan voornamelijk over casemanagement op dossierniveau.

CS Opleidingen heeft de oorspronkelijke totaalopleiding daarom opgedeeld in 2 aparte opleidingen:

 • Post Bachelor Register Casemanagement: operationeel casemanagement op dossierniveau
 • Post Bachelor Riskmanagement Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid: financieel casemanagement op organisatieniveau.

Om onderscheid tussen de verschillende gediplomeerden te maken, hanteert het RSC verschillende titels:

 • RCM® voor gediplomeerden Post Bachelor Register Casemanagement
 • RSZ® voor gediplomeerden Post Bachelor Riskmanagement Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid
 • RCMC® voor wie beide diploma’s behaald heeft. En daarnaast voor iedereen die tot en met 2017 de complete Post Bachelor Register Case- en caremanagement heeft gevolgd.

Dus: heb je via Mercer of CS Opleidingen de complete opleiding Post Bachelor Register Case- en caremanagement afgesloten met een Cpion-diploma inclusief HAN-certificaten? Dan heb je zowel kennis op dossier- als organisatieniveau en kun je titel de RCMC voeren bij het toonaangevende beroepsregister RSC.

 1. Ben ik verplicht een specialisatie te volgen?

Nee, dat is niet verplicht. Wel kun je je met een specialisatie onderscheiden. Bovendien heb je met een specialisatie meteen al 15 PE-punten binnen.

 1. Zijn er verdere voorwaarden verbonden aan de registratie bij het RSC?

Jazeker, als RSC’er geef je aan dat je tot het neusje van de zalm wilt behoren. Daar hoort bij dat je je kennis van dit vakgebied actueel houdt. Hiervoor is het verplicht twee bijscholingsdagdelen per jaar te volgen. Ook maak je eenmaal in de drie jaar een korte kennistoets. Deze kennistoets kun je op verschillende plekken in Nederland doen.

 1. Wat als ik de verplichte PE-punten niet haal?

Het RSC is een keurmerk voor casemanagers die hun kennis bijhouden. Behaal je de verplichte PE-punten niet, dan krijg je de kans deze alsnog binnen twee maanden te behalen. Lukt dat niet, dan word je uit het register geschrapt.

 1. Welke specialisaties zijn er?

Op dit moment kennen we de volgende specialisaties:

 • Taakdelegatie
 • Conflicthantering
 • Kompasgesprek
 • Regie op Ziektewet
 1. Hoe kan iemand zien welke specialisatie ik heb gedaan?

Zodra je een specialisatie hebt behaald, kun je ons een verzoek sturen om dit in het register op te nemen. Je specialisatie wordt dan door ons gecontroleerd en ingeboekt. De specialisaties zijn zichtbaar in het RSC-Register. Het register is openbaar, te vergelijken met het BIG-register. Je staat erin met naam, welke hoofdopleiding je hebt gevolgd en welke specialisatie(s) je hebt gevolgd. Een bedrijfsarts die dan bijvoorbeeld voor werkzaamheden in taakdelegatie ondersteuning zoekt, kan zo eenvoudig de juiste professional vinden.

 1. Hoe kan ik mij inschrijven in het register?

De eerste stap is een account aan te maken. Wij controleren dan of je aan de voorwaarden voldoet.

 1. Hoe kan ik PE-punten behalen en opvoeren?

Elke twee jaar moet je 25 PE-punten behalen. Dat kan door bijscholingen te volgen, door deel te nemen aan intervisie, door een specialisatie te behalen, door vragen te beantwoorden bij artikelen van RSC Permanent Actueel en door een PE-toets te maken. Je kunt je activiteiten en PE-punten opvoeren op je persoonlijke pagina. Dat gaat als volgt: als je bent ingelogd, klik je onder het kopje ‘Het register’ op ‘Mijn RSC’. Klik op ‘Persoonlijke informatie’. Onderaan de pagina zie je de knop ‘Vraag PE-punten aan’. Als je hierop klikt, kom je op een pagina waar je de activiteit kunt opvoeren. De opgevoerde activiteiten worden steekproefsgewijs gecontroleerd.

 1. Hoeveel PE-punten krijg je voor verschillende activiteiten?

De puntentoekenning is als volgt:

 • Bijscholingsdagdeel: 3 punten
 • Bijscholingsdag: (bijvoorbeeld congres, 2 dagdelen): 6 punten
 • RSC-bijeenkomst: 2 punten
 • Intervisie: 1 punt
 • PE-toets: 10 punten
 • Beantwoorden vragen RSC Permanent Actueel: 3 punten per half jaar
 • Specialisatie (Regie op Ziektewet verkort, Casemanager Taakdelegatie verkort, Specialist conflicthantering/kompas): 15 punten
 •  Vervolgopleiding (Post Bachelor Register Casemanagement, Post Bachelor Riskmanagement Sociale Zekerheid): 25 punten
 1. Is 25 PE-punten niet erg veel?

Nee hoor, die heb je zo bij elkaar. Heb je een RSC Uitgebreid-registratie, dan zitten de twee bijscholingsavonden of -middagen automatisch in het abonnementsgeld. Volg je in 2 jaar 4 bijscholingsmiddagen, een RSC-bijeenkomst en een intervisie, dan heb je zo al 15 punten bij elkaar. Met de verplichte PE-toets zit je al op 25.

 1. Ik heb een vraag over mijn factuur. Aan wie kan ik die stellen?

Stuur een mail naar finance@register-rsc.nl of vul het formulier op de contactpagina in.

 1. Hoe kan ik mijn registratie beëindigen?

De registratie geldt telkens voor een jaar. De opzegtermijn is een maand voordat de nieuwe periode van een jaar ingaat. Wil je je registratie beëindigen, stuur dan bijtijds een mail naar finance@register-rsc.nl.

 1. Hoe kan ik mijn registratie omzetten?

Wil je je registratie omzetten? Bijvoorbeeld van Basis naar Uitgebreid? Of van een Studentenregistratie naar een reguliere registratie? Dat kan heel eenvoudig. Log in, ga onder het kopje het Register naar Mijn RSC, klik op ‘persoonlijke informatie’. Onderaan de pagina staat dan een button ‘Wijzig jouw registratie’. Hier kun je de gewenste registratie kiezen. Je huidige registratie wordt dan stopgezet en je eventueel betaalde registratiegeld wordt naar rato gecrediteerd. Vanaf dat moment gaat je nieuwe registratiejaar in: hiervoor ontvang je een nieuwe nota.

 1. Wat kost het aanpassen van een registratie?

Wil je je registratie in het hoofdregister aanpassen, bijvoorbeeld van ROV® naar RCM®, dan kan dit gratis. Voor de vermelding van een extra titel of aantekening bedragen de kosten eenmalig € 95.