Bestuur

Ondersteunende commissieleden:

Raad van Toezicht:

Lex Moerings, toezichthouder

Jeroen Breen, voorzitter Raad van Toezicht

Gelbrich Sijtsma, toezichthouder

Marc Ernst, toezichthouder

Extern adviseur:
Notaris: Mr. D. Rang
Accountant & Belastingadviseur: W. ten Böhmer RB Accountants en Belastingadviseurs