Bestuur

Ondersteunende commissieleden:

Edwin Vonk: opleiders / financieel beheer

Joanna Schaad, bestuurssecretariaat

Isabella Bruggenkamp, faculteiten

Lars Scheurer, public affairs & externe zaken

Joost de Vente, bedrijfsbureau

 

Raad van Toezicht:

Lex Moerings, toezichthouder

Herwin Schrijver, toezichthouder

Jeroen Breen, voorzitter Raad van Toezicht

Gelbrich Sijtsma, toezichthouder

Marc Ernst, toezichthouder

Extern adviseur:
Notaris: Mr. D. Rang
Accountant & Belastingadviseur: W. ten Böhmer RB Accountants en Belastingadviseurs