Disclaimer

De Stichting Register Specialistisch Casemanagement (hierna RSC) spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden informatie en opleidingen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van RSC.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan RSC nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de gegevens op de website liggen bij RSC. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze gegevens is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RSC.