Geen categorie

OCTAS input arbeidsongeschiktheidsstelsel

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) heeft stakeholders gevraagd een actieve bijdrage te leveren aan het analyseren en aanpakken van knelpunten rond arbeidsongeschiktheid.

Het RSC juicht dit initiatief van harte toe. Verbetering van de huidige situatie is dringend noodzakelijk om het sociale stelsel toekomstbestendig te maken. Als vertegenwoordiger van de grootste georganiseerde beroepsgroep binnen de sociale zekerheid delen wij graag onze aan de praktijk ontleende inzichten en ervaringen.

Wij hebben voor jullie de  Aanbevelingen voor een toekomstbestendig arbeidsongeschiktheidsstelsel  bijgevoegd rond onze 3 kernthema’s:

Op basis van onze expertise focussen we op 3 kernthema’s:

A.      Inbedding van de rol van casemanagement in de Wet verbetering poortwachter, als waarborg voor kwaliteit en naleving van de privacywetgeving.

B.       Effectieve begeleiding en stimulering van werkgevers en zieke werknemers, voor succesvolle trajecten van werk naar werk.

C.       Snelle invoering van een basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid, met als eerste stap realisatie van een verplichte arbeidsongeschiktheidsvereniging voor zelfstandigen.

 

Veel leesplezier.

 

Persbericht: Standpunt en Werkwijzer Inrichten Verzuimbeleid

Werkwijzer Inrichting Verzuimbeleid hard nodig!

Tijdens het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) Jaarcongres 2023 op 5 april is het standpunt en werkwijzer Inrichting Verzuimbeleid overhandigd aan Anneloes Goossens (VNO-NCW MKB Nederland) en Raymond Puts (AWVN) (foto: KarinK Photography)

Nederlandse werkgevers staan momenteel voor grote uitdagingen bij de inrichting van hun verzuimbeleid. Aan de ene kant vergroten de krappe arbeidsmarkt en een toenemende kans op ziekte en arbeidsongeschiktheid de noodzaak om een effectieve verzuimoplossing te hebben. Aan de andere kant roepen ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en dienstverlening de vraag op hoe een effectieve en juridisch houdbare oplossing er tegenwoordig eigenlijk uit ziet. Het ziekteverzuim van werknemers in het vierde kwartaal van 2022 lag opnieuw hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder (CBS-publicatie 10-3-2023)

Hoewel de redenen uiteenlopen, staan vrijwel alle organisaties voor de opgave hun huidige oplossing voor verzuimbeleid te heroverwegen en te herzien.

Casemanagement is de voorbije jaren een sleutelrol gaan vervullen bij de inrichting van effectieve oplossingen voor verzuimbeleid. In directe samenhang met deze ontwikkeling heeft het vakgebied kunnen uitgroeien tot het rijkgeschakeerde aanbod van specialismen zoals we dat tegenwoordig kennen.

Dit standpunt en werkwijzer helpen werkgevers op weg die met het (opnieuw) inrichten van verzuimbeleid aan de slag willen. Ze beantwoorden de vraag aan welke kenmerken een effectieve en juridisch houdbare oplossing voldoet én maken duidelijk welke rol de diverse vormen van casemanagement hierbij kunnen spelen.

Lees hieronder het hele persbericht:

Persbericht 6 april 2023 – RSC-Jaarcongres 2023

 

Download hier Standpunt Inrichting Verzuimbeleid!

 

Download hier Werkwijzer Inrichting Verzuimbeleid!

 

 

 

Uitnodiging kennistoets voorjaar 2023

Uitnodiging kennistoets voorjaar 2023 wordt verstuurd

Als je langer dan 3 jaar geleden een diploma hebt gehaald, ga je een oproep ontvangen.

Het is weer zover. De uitnodiging voor het maken van de kennistoets voorjaar 2023 worden weer verzonden. Als je langer dan 3 jaar geleden je diploma hebt behaald, heb je de oproep ontvangen om hem weer te maken.

Heb je hem niet ontvangen, terwijl je dat wel verwachtte? Check dan even je spam box. Je kunt ook op je persoonlijke pagina onder PE-punten zien of je een kennistoets moet maken.

De kennistoets voorjaar 2023 kan in de periode van 15 maart tot 15 juli 2023 gemaakt worden. Dat kan op verschillende locaties in het land, op een moment dat je zelf kunt inplannen. Hiervoor werken we samen met Eureka Examenlocaties.

De belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn weer in twee readers voor je samengevat.

Voor meer informatie en de readers klik op onderstaande button:

 

PS. Wil je voorkomen dat er nog meer berichten van het RSC in je spam box verdwijnen? Keur onze berichten dan goed door met de rechtermuisknop op het bericht te klikken. Klik vervolgens op “ongewenste mail” en selecteer “geen ongewenste mail” .

Werk mee aan onderzoeksproject ‘Eigen regie in re-integratie’

Wie wil meewerken aan Onderzoeksproject “Eigen regie in re-integratie”

 

Meld je nu aan als ArboDienst.

In het onderzoeksproject ‘Eigen regie in re-integratie’ zijn het UMCG, OVAL en het Verbond van Verzekeraars op zoek naar arbodiensten die willen bijdragen aan het verbeteren van de zorg voor zieke werknemers, door mee te werken aan een wetenschappelijk experiment. Het RSC heeft onlangs gesproken met het Verbond van Verzekeraars en ondersteunt dit onderzoek. In het project is een methodiek ontwikkeld die werknemers in een vroeg stadium na ziekmelding handvatten biedt om zelf regie te nemen in het re-integratieproces en daarmee hun kansen op
snellere re-integratie te vergroten.

Deelname

Wanneer u meedoet, gaan één of meerdere casemanagers of procesregisseurs van uw organisatie gedurende 6 maanden het Eigen regiegesprek voeren met zieke werknemers.

Mocht uw arbodienst willen deelnemen, dan vragen we u om één of meerdere casemanagers of procesregisseurs van uw arbodienst gedurende 6 maanden in te zetten voor het eerste gespreksmoment na vier weken. Het totaal aantal gesprekken dat vanuit uw arbodienst gevoerd wordt, is in overleg en hangt af van de instroom van zieke werknemers en de beschikbare capaciteit binnen uw organisatie.

Voor meer informatie over deelname aan het onderzoek kunt u terecht bij eigenregie@umcg.nl

 

 

Resultaat voor u als Arbodienst

U kan gebruik maken van een nieuwe methodiek die zieke werknemers versterkt in het re-integratieproces. Uw medewerkers worden getraind in het toepassen van het gesprek en de tools. De methodiek motiveert zieke werknemers meer eigen regie te nemen en zal terugkeer naar werk versnellen. Het aanbieden van Eigen regiegespreken biedt kansen voor uitbreiding van de dienstverlening die is onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek.

 

 

Mis het niet! Jaarcongres 2023. Schrijf je nu in.

Schrijf je nu in voor het RSC-Jaarcongres. Deelname is gratis en je ontvangt 5 PE punten.

Op 5 april 2023 is het zover: het RSC-Jaarcongres: Floreren doe je zo! Een geweldig moment om vakgenoten te ontmoeten én elkaar te inspireren. Inmiddels hebben ruim 2.000 casemanagers, casemanagers taakdelegatie, riskmanagers sociale zekerheid en re-integratiecoaches zich bij het RSC aangesloten en zijn we een erkende beroepsgroep geworden. Een feestje waard dus!

 

Tickets zijn nu beschikbaar!

 

Theater & Congres Orpheus in Apeldoorn is makkelijk bereikbaar met het OV en er is genoeg parkeerruimte!

 

 

Zorgen over uitvoering premie-uitzonderingen bij WGA-instroom 60-plusser

Het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) maakt zich zorgen over toerekening en controle van WGA-schade in 2024 en 2025. UWV en de Belastingdienst moeten dan bij (middel)grote werkgevers per uitkering nagaan of een uitzondering voor uitkeringen van 60-plussers van kracht is. De vraag is of dit praktisch werkbaar is, zowel voor de uitvoeringsinstanties zelf als voor werkgevers die de beschikking met hun premiepercentage willen controleren.

We nemen de zorgen graag met u door en welke actie u nu al kunt uitvoeren als professional.

Save the date voor het RSC Jaarcongres

Save the date voor het RSC Jaarcongres

RSC Jaarcongres op 5 april 2023

Save the date! Onder het mom van, je kunt er maar beter op tijd bij zijn, is de datum voor het RSC Jaarcongres al geprikt. Het congres vindt volgend jaar op 5 april plaats. We zijn druk met het organiseren en zodra we meer informatie hebben zullen we dit uiteraard delen. Voor nu, blok de datum alvast in je agenda!

Online Professional Meeting 3 oktober

Webinar: Arbeidsconflicten: een ingewikkelde zaak

Op 3 oktober organiseren we een nieuwe Online Professional Meeting.
Ditmaal met Jaap Dogger over arbeidsconflicten.

 

Jaap Dogger, Klinisch Arbeidsgeneeskundige: Psychiatrie/verslaving en co-auteur Richtlijn Conflict en Werk (NVAB 2019)

3 oktober  2022 | 16.00 uur – 17.30 uur

In deze Professional Meeting zal Jaap Dogger dieper ingaan op wat de definitie is van een arbeidsconflict, diepte van een conflict en de klachten die een gevolg kunnen zijn van een conflict.Binnen dit soort situaties is de rol van de bedrijfsarts en die van de leidinggevende van belang. Maar wie er is aan zet en op welk moment? Wat is nu het verschil tussen de STECR werkwijzer en de NVAB richtlijn? Welke interventies kunnen bijdragen tot oplossing van het conflict?

Schrijf je vandaag nog in!

Het bijwonen van de Professional Meeting is gratis. Je verdient hiermee 1 PE-punt.
Wees er snel bij, want het aantal deelnemers is beperkt.

Uitnodigingen Kennistoets najaar 2022 verstuurd

De uitnodigingen voor de kennistoets najaar 2022 zijn op 2 september verzonden. Als je langer dan 3 jaar geleden een diploma hebt gehaald, heb je een oproep ontvangen.

Heb je hem niet ontvangen, terwijl je dat wel verwachtte? Check dan even je spam box. Je kunt ook op je persoonlijke pagina onder PE-punten zien of je een kennistoets moet maken.

De kennistoets najaar 2022 kan in de periode van 15 september tot 15 december 2022 gemaakt worden. Dat kan op verschillende locaties in het land, op een moment dat je zelf kunt inplannen. Hiervoor werken we samen met Eureka Examenlocaties.

Om je goed voor te bereiden hebben we de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen jaren in twee readers samengevat. Die vind je op de website onder het kopje Het Register.

PS. Wil je voorkomen dat er nog meer berichten van het RSC in je spam box verdwijnen? Keur onze berichten dan goed door met de rechtermuisknop op het bericht te klikken. Klik vervolgens op “ongewenste mail” en selecteer “geen ongewenste mail” .

 

 

Certificaat Permanent Actueel staat klaar

Heb je alle artikelen van Permanent Actueel gelezen? Dan staat nu je certificaat klaar. Hiermee kun je 3 PE-punten aanvragen.

Op RSC Permanent Actueel vind je elke maand artikelen over relevante ontwikkelingen in ons vakgebied. Onder elk artikel staan een paar vragen die je kunt beantwoorden. Heb je zes maanden lang alle artikelen bestudeerd en de vragen beantwoord, dan kun je een certificaat downloaden. Hiermee kun je in Mijn RSC 3 PE-punten aanvragen. Per jaar zijn er zo dus 6 PE-punten te behalen.

Het certificaat voor het eerste halfjaar van 2022 staat nu voor je klaar. Kijk hiervoor in Permanent Actueel aan de linkerkant van het scherm.
Let op: het systeem kan alleen een certificaat genereren als je in je profiel op Permanent Actueel je geboortedatum en -plaats hebt ingevuld. Heb je alle artikelen gelezen, maar zie je geen certificaat staan, dan is dit dus goed om even te checken.