Geen categorie

Tip: VeReFi Zomermarkt op 26, 27 en 28 juni

Op 26, 27 en 28 juni organiseert CS Opleidingen/VeReFi weer een spetterende zomermarkt. Een aanrader voor wie inspiratie en kennis op wil doen. Deelname aan een dag Zomermarkt is goed voor 6 PE-punten.

Diverse sprekers komen een interessante workshop geven rond het thema Psyche en Gezondheid. Veel verzuim is immers (in eerste instantie) niet medisch van aard. Dus hoe zorgen we ervoor dat we voldoende mentale veerkracht houden? Je kunt kennismaken met intrigerende onderwerpen als neurofeedback, neurotransmitters, breinvriendelijk werken, het belang van slaap en werkplezier. Maar ook zijn er een aantal echt vakinhoudelijke sessies, zoals de nieuwe Werkwijzers Casemanagement, schadelastbeheersing na 104 weken en second opinions. Kortom, voor elk wat wils.

RSC Uitgebreid lidmaatschap? Dan mag je een dag gratis deelnemen
Wie een RSC Uitgebreid lidmaatschap heeft, mag een dag gratis deelnemen aan de Zomermarkt! Wie een RSC Nieuws lidmaatschap heeft, krijgt € 50 korting, waardoor de prijs op € 145 (ex btw) per dag uitkomt. Let op: de korting kan alleen verwerkt worden als je inlogt met je VeReFi-account.
Voor meer informatie en inschrijven: www.cs-opleidingen/zomermarkt

Verslag en sfeerimpressie RSC-ledenbijeenkomst 24 april 2019

Wat een geweldige middag: ruim 350 betrokken en geïnteresseerde casemanagers die vragen hebben gesteld en antwoorden hebben gekregen.

Jan Willem Klompsma praatte iedereen bij over wat er de afgelopen 2 jaar gebeurd is en wat de plannen zijn voor de komende periode. Hij legt uit hoe de rolverdeling is tussen het dagelijks bestuur en het (beoogd) hoofdbestuur en wat de rol is van de Raad van Toezicht. Naast Jan Willem, zitten ook Marcel Boudewijnse, Gaston Merckelbagh en Marjol Nikkels in het dagelijks bestuur. Ook belichtte Jan Willem de visie en de missie van het RSC.

Waar staan we voor?

 • Kwaliteitsborging voor de leden en het vakgebied.
 • Het RSC wil de relevante rol van de register casemanager in het werkveld van de sociale zekerheid uitbreiden, benadrukken en borgen met als uiteindelijk doel opname van de register casemanager in de Arbeidsomstandighedenwet als kerndeskundige.

Visie:

 • Kwaliteit, professionalisme, continuïteit zijn begrippen die nauw verbonden zijn met het RSC en haar leden.
 • Het RSC zal enerzijds de aangesloten leden faciliteren in het op peil houden van hun kwaliteit als register casemanager. Door middel van bijscholingen, kennisdeling en intervisie.
 • Anderzijds zal het RSC zich zowel proactief als reactief inspannen om de relevantie van de kennis en vaardigheden van haar registerleden onder de aandacht te brengen van stakeholders      op het gebied van sociale zekerheid, met de intentie een duurzame en constructieve relatie op te bouwen en te onderhouden met die stakeholders.

Ook is het de bedoeling uiteindelijk te komen tot één beroepsvereniging voor register casemanagers.

Doe mee!
Aan de leden wordt de oproep gedaan om actief mee te doen in commissies of als leider van intervisiegroepen. De meeste bestaande intervisiegroepen zitten al vol en er is nog veel vraag naar intervisiegroepen. Dus: meld jezelf aan.

Als je wilt kun je een training intervisie leiden volgen en bovendien krijg je toegang tot de VeReFi FAQ, zodat je lastige vraagstukken binnen de intervisiegroep ook kunt voorleggen aan een team van deskundigen. Ook ideeën voor bijscholingen zijn altijd van harte welkom.

Ook is de oproep gedaan om de bijscholingen op meerdere plekken in het land te krijgen. Betaalbare bijscholingen zijn mogelijk wanneer de leden zelf de faciliteiten kunnen aanbieden waar tenminste 20 mensen samen kunnen komen.

Inspirerende sessie van Marcel van Marrewijk
Marcel van Marrewijk, lector moderne bedrijfskunde bij Hogeschool SDO, trakteerde ons vervolgens op een zeer interessante lezing over de enorme hoeveelheid veranderingen die in steeds sneller tempo op ons af komen. Geen makkelijke opgave, aangezien de mens daar eigenlijk niet op ingesteld is; de veranderingen nemen exponentieel toe, maar ons leervermogen niet. Wat organisaties vroeger succesvol maakte, werkt nu niet meer. Dat alles vormt een bron van stress en burn-out. De vraag is dus: hoe kunnen mensen en organisaties ondanks deze context duurzamer presteren? En hoe kun je als casemanager meer impact creëren? Hiervoor gaf hij praktische handvatten, waarbij het belang van dialoog met werknemers en tussen werknemers onderling duidelijk werd. Zijn boodschap is dat we verbinding moeten zoeken.

Kennismaking met het hoofdbestuur
Marjol Nikkels behandelde vervolgens in sneltreinvaart de belangrijkste actualiteiten. Daarna was het tijd om kennis te maken met het beoogd hoofdbestuur: Hans van Bussel, algemeen directeur OWM Sazas, Bart Brenninkmeijer, business development leader Mercer, Gaston Merckelbagh, directeur Virta en Edwin Vonk, manager sales pensions Nationale Nederlanden. Marcel Frijns, directeur Univé, kon helaas niet aanwezig zijn.

Na alle vragen uit de zaal beantwoord te hebben, verraste Jan Willem de aanwezigen nog met het nieuwe boek ‘Regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid’ dat door sponsor CS Opleidingen beschikbaar werd gesteld. Een speciaal dankwoord gaat uit naar alle sponsors die deze geweldige middag in de Reehorst mogelijk hebben gemaakt: dat zijn Robidus, WGA Control, MKBasics.nl, Poortwachter Direct, Ergatis en Other side at work.

Uitnodiging voor PE-toets RSC voorjaar 2019 is verzonden

Zoals bekend stelt het RSC hoge kwaliteitsnormen aan haar leden ten behoeve van de kwaliteitsborging van dit mooie vakgebied. Een onderdeel van deze kwaliteitsborging is dat er één keer in de twee jaar de kennistoets met een voldoende wordt afgesloten. De meeste leden zullen pas na 2 jaar lidmaatschap bij het RSC te maken krijgen met deze kennistoets. Als RSC lid heeft u zich verplicht om elke twee jaar een kennistoets af te leggen.

Er zijn een aantal mensen die reeds in het voorjaar van 2019 de RSC kennistoets gaat maken. De toets is voor degenen die lid zijn geworden na 15 juni 2018 en waarvan het diploma behaald is voor 1 januari 2016. RCS leden die al voor 15 juni 2018 lid waren en waarvan het diploma ouder was dan 2 jaar hebben voordat ze RSC lid werden een RSC entreetoets afgelegd. Zij hoeven uiteraard nu niet opnieuw een toets te maken.

Ook degenen die na 15 juni 2018 zich als lid hebben geregistreerd en waarvan het diploma nog behaald was na 1 januari 2016, hoeven geen toets te maken. En heeft u een specialisatie diploma van de Hogeschool Arnhem Nijmegen behaald korter dan twee jaar geleden, dan hoeft u ook nog geen kennistoets te maken.

Wie de toets moet maken in de volgende rondes wordt per toetsronde geselecteerd. De diploma data schuift uiteraard elk jaar op. Oftewel RSC-leden die in 2019 lid zijn geworden waarvan het diploma behaald is voor 1 januari 2017 zullen afhankelijk van de inschrijvingsdatum in het najaar van 2019 of het voorjaar van 2020 voor de RSC-kennistoets worden opgeroepen.

Voor het uitvoeren van de kennistoets heeft het RSC de samenwerking gezocht met Cylin Exameninstituut. De toets wordt afgenomen op de toets locaties van Eureka Examenlocaties.

Degenen die in aanmerking komen voor de RSC kennistoets hebben hierover bericht gehad in de mail. In deze mail staat ook uitgelegd op welke wijze de toets geboekt kan worden.

Ook als je geen toets hoeft te maken, kun je gebruik maken van de actualiteiten readers om je vak bij te houden. Deze vind je op de website als je ingelogd bent: https://www.register-rsc.nl/readers-pe-toets/

Met vriendelijke groet,
Bestuur RSC

Readers voor PE-toets voorjaar 2019 beschikbaar

Als je je diploma voor 1 januari 2016 hebt behaald en geen entreetoets voor het RSC hebt afgelegd, krijg je een dezer dagen een uitnodiging voor de kennistoets voorjaar 2019. Deze toets kan in de periode 15 april tot 15 juni gemaakt worden. Dat kan op verschillende locaties in het land, op een moment dat je zelf kunt inplannen. Hiervoor werken we samen met Eureka Examenlocaties. De kennistoets voor het RSC kost 95 euro exclusief btw. Bij inschrijving voor de toets dien je deze kosten direct af te rekenen via Ideal. Het maken van de kennistoets levert 10 PE-punten op.

Readers ter voorbereiding
Om je goed voor te bereiden hebben we de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen jaren in twee readers samengevat. Deze kun je vinden onder de tab ‘Readers PE-toets’. Je moet hiervoor wel ingelogd zijn. We zullen hier zo snel mogelijk ook een linkje naar een oefentoets plaatsen.

 

 

RSC Ledenbijeenkomst verplaatst naar ReeHorst!

Wij zijn blij verrast door de enorme belangstelling voor onze ledenbijeenkomst! Het levert wel een logistieke uitdaging op en daarom wijken we uit naar een andere locatie:

Hotel en congrescentrum ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM EDE GLD

Reehorst ligt op 5 minuten rijden vanaf de A12 en de A30: http://reehorst.nl/route

Er is voldoende parkeerruimte, maar het is ook heel aantrekkelijk om met de trein te komen. Vanaf station Ede-Wageningen loop je in drie minuten naar ReeHorst: loop het perron af, neem uitgang zuidzijde (linksaf onderaan de trap) en wandel rechtdoor; je vindt ReeHorst aan je rechterzijde.

Graag tot ziens op 24 april!

Kom ook naar de ledenbijeenkomst op 24 april

Er is veel gebeurd bij het RSC het afgelopen jaar. Zo zijn we gegroeid naar ruim 1.300 leden, zijn de faculteiten ingericht en is het hoofdbestuur gevormd. Het bestaande hoofdbestuur is nu het dagelijks bestuur geworden en er is een geheel nieuw hoofdbestuur gevormd, met zwaargewichten uit het bedrijfsleven. Tijd om jullie bij te praten dus en daarom nodigen we je graag uit voor de ledenbijeenkomst op 24 april. Dan stellen we het nieuwe hoofdbestuur voor, vertellen we je wat ons het afgelopen jaar heeft beziggehouden en wat de plannen voor de komende periode zijn.

Daarnaast zullen twee veelgevraagde, inspirerende sprekers een presentatie verzorgen: Marcel van Marrewijk, auteur van vele boeken over verandermanagement en Marjol Nikkels.

Marcel van Marrewijk, lector moderne bedrijfskunde Hogeschool SDO
Van duurzame inzetbaarheid naar duurzaam presteren
Sleutelwoord in ons vakgebied is tegenwoordig ‘duurzame inzetbaarheid’. Marcel van Marrewijk heeft onderzoek gedaan en ontdekt dat de gangbare definities van duurzame inzetbaarheid in de praktijk niet goed werken. Het gaat om duurzaam beter presteren waarbij de werknemer zelf verantwoordelijk is voor zijn vitaliteit, motivatie en competenties. De werkgever dient de inzet en talenten van de medewerker zo in te zetten dat het primaire proces optimaal rendeert en toegevoegde waarde voor klanten wordt gecreëerd. Marcel geeft in zijn sessie praktische handvatten om organisaties en mensen duurzaam beter te laten presteren. En dit is hard nodig, kijkend naar de veranderde tijden. Digitalisering, robotisering, platformeconomie, globalisering; hoe kan een organisatie sneller hierop inspelen met minder budget en meer creativiteit? En wat vraagt dit van de werknemers? Is een tsunami van verzuim te verwachten wanneer we hiermee te laat zijn? Zijn we niet al heel erg laat met leren en innoveren? Marcel daagt je uit om kritisch naar je eigen presteren en dat van de organisatie te kijken. Met een handige quickscan kun je zelf het prestatieverlies, de verloopkosten en verzuimkosten in beeld brengen.

Marjol Nikkels, specialist Sociale Zekerheid en bestuurslid RSC
Toekomst van de arbeidsmarkt
Marjol praat je graag bij over de laatste stand van zaken van de Wet arbeidsmarkt in balans, de wijzigingen in de WIA en de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Verder behandelt ze het advies van de commissie Regulering van werk onder leiding van Hans Borstlap. Deze commissie buigt zich over de invloed van de veranderende arbeidsmarkt op onze regelgeving en noodzakelijke fundamentele aanpassingen in de sociale zekerheid.

Programma
13.30 uur – Ontvangst en inschrijving
14.00 uur – Welkom door bestuur RSC en toelichting op ontwikkelingen
14.20 uur – Presentatie lector Marcel van Marrewijk: ’Van duurzame inzetbaarheid naar duurzaam presteren’
15.15 uur  – Pauze
15.40 uur – Presentatie Marjol Nikkels : ‘Toekomst van de arbeidsmarkt’
16.30 uur – Vragen aan leden bestuur RSC
17.00 uur – Netwerkborrel

Locatie: Horapark 2 te Ede

Deelname aan de ledenbijeenkomst is gratis en levert 3 PE-punten op.

Schrijf je hier in

Aanpassing structuur en organisatie RSC ter voorbereiding op de verwachte groei

Het RSC is het afgelopen jaar enorm gegroeid: we hebben nu ca. 1.100 leden. Een mooie prestatie, waar we trots op zijn. Initiatiefnemer voor de oprichting van het RSC is CS Opleidingen geweest. Enkel met het doel om een onafhankelijk register te vormen dat staat voor de kwaliteitsborging van dit vakgebied waarin steeds meer specialisaties ontstaan. Het RSC is afgelopen jaar druk bezig geweest een professionaliseringsslag te maken: de Raad van Toezicht is geïnstalleerd, er is een hoofdbestuur gevormd en de faculteiten zijn ingevuld. Daarnaast wordt hard gewerkt aan de invulling van een dagelijks bestuur en het oprichten van een vereniging voor de belangenbehartiging van de leden. Kortom: het RSC is een volwassen en onafhankelijk register, met een vertegenwoordiging vanuit diverse geledingen van het vakgebied.
Raad van Toezicht en hoofdbestuur

Op dit moment heeft het RSC een Raad van Toezicht en een hoofdbestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit:
• Lex Moerings, Head of Health and Benefits Benelux, Willis Towers Watson
• Jeroen Breen, partner CPI Risk, Finance & Governance
• Herwin Schrijver, directeur CS Opleidingen

Het hoofdbestuur bestaat zoals bekend uit:
• Gaston Merckelbagh, algemeen directeur VIRTA
• Marcel Boudewijnse ROV, verzuimadviseur Sectorinstituut Transport en Logistiek
• Jan Willem Klompsma RCMC, Geniant Analyse + Advies
• Sascha Walda RCM ADVI, register casemanager en arbeidsdeskundige MKBasics.nl
• Marjol Nikkels, directeur CS Opleidingen

Dagelijks bestuur

De taak van het hoofdbestuur is belangenbehartiging van het RSC in het vakgebied. Daarnaast wordt er een vereniging opgericht, die de belangen van leden moet behartigen. De vereniging krijgt een dagelijks bestuur en heeft als verantwoordelijkheden onder meer marketing en communicatie, ledenadministratie, financiële zaken en het organiseren van bijscholingen.
Wij zijn in gesprek met kandidaten die zitting zullen hebben in het dagelijks en/of hoofdbestuur, naast de huidige bestuursleden. Wil je ook deel uitmaken van het bestuur, dan ben je van harte welkom. Laat dit weten via info@register-rsc.nl

Invulling faculteiten voor kwaliteitsborging

Bij het RSC zijn de specialisaties ondergebracht in faculteiten. De faculteiten zorgen voor de kwaliteitsborging van elk specialistisch deel van ons vakgebied. Ze reageren op actuele ontwikkelingen, geven input voor de opleidingen en dragen onderwerpen aan voor de bijscholingsprogramma’s. In de faculteiten hebben de volgende mensen zitting:

Casemanager werkgever regievoerder (ROV, RCM, RCMC)
• Jan Willem Klompsma RCMC, Geniant Analyse + Advies
• Erna Meijer RCMC CMTD, Head of Knowledge & Innovation, Health & Benefits bij Willis Towers Watson
• Gerjan Lomulder ROV, Human Resources manager bij CURA XL
• Mariëlle Jissink RCMC CMTD, Jissink Advies
• Hans Boele, regiomanager Arbo Unie

Casemanager Taakdelegatie (CMTD)
• Marjol Nikkels, directeur CS Opleidingen
• Mark Bourgonjen, Bourgonjen BedrijfsMedisch Advies en The Casemanagement Company
• Annet Scheeren RCMC CMTD, A-Network Consultancy
• Karin Lelieveldt, RCMC, gecertificeerd vertrouwenspersoon VPO-VPI/ Mfn registermediator

Regie op Werkvermogen/Inzetbaarheid (ROW)
• Jan Willem Klopsma RCMC, Geniant Analyse + Advies
• Mirelle Klijs ROV ROW, eigenaar/directeur De Verzuimmakelaar
• Lynsey May, re-integratiecoach, verzuim- en werkvermogenspecialist

Conflicthantering/Kompas
• Marcel Boudewijnse ROV, verzuimadviseur Sectorinstituut Transport en Logistiek
• Robin van Emmerik, RCMC CMTD, eigenaar RVE Casemanagement
• Jan Overmeer, Coach (Master-practitioner NLP), MfN registermediator, Register Arbeidsdeskundige, Bedrijfsfysiotherapeut
• Hanneke Schinkel, mediator en trainer CS Opleidingen

Arbeidsdeskundige Verzuim en Inkomen (ADVI)
• Sascha Walda RCM ADVI, register casemanager en arbeidsdeskundige MKBasics.nl
• Diane Bouman RCMC ADVI, arbeidsdeskundige Betuws Verzuimadvies

Riskmanagement Sociale Zekerheid/ inkomensmarkt (RSZ)
• Gaston Merckelbagh, algemeen directeur VIRTA
• Bart Brenninkmeijer, Business Development Leader Mercer Marsh Benefits (MMC)
• Oscar Assmann, Senior Consultant Employee Benefits Willis Towers Watson
• Paul Gemke, Manager Frontoffice en Beheer AOV Collectief / Specialist Combinatieproducten bij Amersfoortse Verzekeringen

Regie op Ziektewet (ROZ)
• Marjol Nikkels, directeur CS Opleidingen
• Willeke Eskes RCMC CMTD, Propositiemanager en Sr. adviseur Robidus
• Gaston Merckelbagh, algemeen directeur VIRTA

Extra bijscholingsdag voor toetreding RSC op 18 december

De bijscholingsdagen voor toetreding tot het Register Specialistisch Casemanagement op 17 oktober en 4 december zaten al snel vol. Gelukkig hebben we Marjol Nikkels bereid gevonden de  bijscholingsdag nog een keer te herhalen op 18 december. Ze behandelt dan alle belangrijke onderwerpen van de laatste jaren, zodat je weer helemaal op de hoogte bent.

De bijscholingsdag is bedoeld voor wie wil toetreden tot het RSC, maar voor 1 januari 2016 een toegelaten diploma heeft behaald. Door het bijwonen van deze dag kun je nu gewoon toetreden tot het RSC. Hoe gaat het in zijn werk: meld je aan als lid van het RSC. Meld je ook direct aan voor de bijscholingsdag op www.cs-opleidingen.nl en zet in het opmerkingenveld dat je deze dag volgt om toe te treden tot het RSC. In het voorjaar doe je vervolgens een kennistoets. Hiervoor ontvang je bijtijds een mooi studiepakket, zodat dat geen enkel probleem kan zijn.

Ook als je al een RSC Uitgebreid lidmaatschap hebt en het fijn vindt een dagje bijgepraat te worden, mag je deze dag gratis bijwonen.

Let op: per 1 januari 2019 is de bijscholingsdag verplicht voor wie voor 1 januari 2017 een toegelaten diploma gehaald heeft. De bijscholingsdagen zijn dan ook niet meer gratis, dus pak deze kans!

 

Hoera, wij verwelkomen ons 1.000e lid!

Wij zijn blij met ons 1.000e lid: Maarten van Teeseling, register casemanager bij Sectorinstituut Transport en Logistiek. Hij is verwelkomd door bestuurder Marcel Boudewijnse en nu de trotse drager van de titel ROV. Hij volgt nu de Post Bachelor Register Casemanagement, dus wellicht mag hij zichzelf straks RCM noemen.

Ook lid worden van het grootste en meest toonaangevende beroepsregister voor specialistisch casemanagers? Doe dat dan nu! Als je na 1 januari 2016 een toegelaten diploma hebt behaald, kan dat nu nog zonder meer! Je hoeft pas na 2 jaar lidmaatschap RSC een kennistoets te maken.

Heb je vóór 1 januari 2016 je diploma behaald, dan is het voldoende een gratis bijscholingsdag te volgen. Dat kan op 17 oktober en op 4 december. Wel moet je dan al in het voorjaar 2019 een kennistoets doen in plaats van over 2 jaar. (Overigens, als je je vakkennis gewoon bijhoudt, kan dat geen probleem zijn.)

Let op: per 1 januari 2019 gaat gelden dat je je diploma na 1 januari 2017 behaald moet hebben, wil je zonder meer toegelaten worden. Wacht dus niet te lang!
Bovendien: overstappen naar het RSC loont! Voor slechts € 399 krijg je een uitgebreid lidmaatschap ter waarde van € 1.250 :

 •  Registratie in het hoofdregister: titel ROV, RCM of RCMC
 •  Logo ‘Aangesloten bij het RSC’
 •  Gratis deelname aan de jaarlijkse ledenbijeenkomst met prominente spreker(s)
 •  Gratis deelname aan intervisiebijeenkomsten onder professionele begeleiding
 •  VeReFi Nieuws Abonnement (t.w.v. € 125,-) met de maandelijkse nieuwsbrief, whitepapers, themaboekjes CS Verbindt en inzage van de FAQ.
 •  Twee gratis bijscholingen per jaar (t.w.v. € 300,-).
 •  50% korting op VeReFi kennisdagen of congressen (t.w.v. € 125,-)
 •  Gratis toegang tot 1 dag VeReFi Zomermarkt (t.w.v. € 145,-)
 •  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers (t.w.v. € 300,-)
 •  Desgewenst 50% korting op het VeReFi Volledig Abonnement ( t.w.v. € 375,-)

Je betaalt dus geen € 1.250, maar slechts € 399,- per jaar!
Waar wacht je nog op? Schrijf je vandaag nog in als lid!