WIA 60-plus: drie hulpmiddelen voor zorgvuldige begeleiding

WIA 60-plus: drie hulpmiddelen voor zorgvuldige begeleiding

Sinds 1 oktober 2022 kan UWV bij 60-plussers een vereenvoudigde WIA-beoordeling toepassen. Het RSC roept casemanagers op te voorkomen dat zieke oudere werknemers hierdoor te snel worden afgeschreven. Wij staan voor een samenleving waarin mensen hun talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kunnen blijven benutten. En ons land heeft nu echt iedereen nodig. Hierbij krijg je drie praktische hulpmiddelen voor zorgvuldige begeleiding van werkgever en werknemer bij de tijdelijke WIA-regeling voor 60-plussers.

Wij maken ons hard voor meer re-integratie in de eerste 2 ziektejaren
Voor ons is de vereenvoudigde WIA-beoordeling reden om ons hard te maken voor meer re-integratie in de eerste twee ziektejaren. Met dit doel roepen we de politiek op wettelijke drempels voor werkhervatting zo snel mogelijk weg te nemen. We hebben deze oproep verzonden naar minister van Gennip en de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op 10 januari 2023 gaan we hierover ook in gesprek met het ministerie van SZW.

Drie hulpmiddelen voor zorgvuldige begeleiding
Net zo belangrijk is echter dat wij ons als beroepsgroep maximaal inzetten om 60-plussers voor de arbeidsmarkt te behouden. In de toekomst, maar zeker ook vandaag. De drie hulpmiddelen ondersteunen jou als casemanager hierbij. Ze geven praktische aandachtspunten voor alle drie de partijen die betrokken zijn bij de beslissing om wel of niet van de tijdelijke regeling gebruik te maken:

Download aandachtspunten voor casemanagers:

 
Download aandachtspunten voor werkgevers:

 
Download aandachtspunten voor werknemers:

 
Jij maakt het verschil!
We wensen je allereerst veel succes bij het benutten van deze hulpmiddelen. Jij maakt in je dagelijkse werk het verschil voor de werkgevers en werknemers die je begeleidt! Wij proberen intussen van onze kant hetzelfde te doen op het politieke vlak. Uiteraard houden we je op de hoogte van onze vorderingen.

WIA 60-plus: drie hulpmiddelen voor zorgvuldige begeleiding