Werkwijzer Casemanagement MKB verzuim-ontzorgverzekering

In december 2018 is een kaderconvenant gesloten tussen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars met algemene afspraken over de ontwikkeling van de MKB verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2020. De bedoeling is dat MKB-werkgevers optimaal worden ontzorgd bij langdurig ziekteverzuim van hun werknemers.

De Werkwijzer Casemanagement bevat praktische handvatten voor de uitvoering binnen het wettelijke kader. Deze werkwijzer beschrijft de rol van de casemanager die betrokken is bij de uitvoering van de MKB verzuim-ontzorgverzekering. De casemanager is de spin in het web tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en andere professionals zoals interventiedienstverleners. De casemanager regisseert dat het proces wordt uitgevoerd conform de wet- en regelgeving, zorgt dat partijen worden aangehaakt en signaleert en stuurt bij waar dit nodig is. De casemanager ontzorgt, zonder de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer over te nemen.

De werkwijzer benoemt nadrukkelijk de casemanager als onafhankelijke professional die geen belangenbehartiger is van of de werkgever of de werknemer. De dienstverlening van de casemanager wordt betaald door de inkomensverzekeraar die feitelijk dus de opdrachtgever is. De casemanager heeft daarmee een neutrale positie om de procesregie te voeren. Alles gericht om de zieke werknemer snel terug te laten keren in het eigen werk of andere passende arbeid. De werkwijzer benoemt dat voor de kwaliteitsborging de casemanager geregistreerd moet zijn in een beroepsregister of in dienst moet zijn van een gecertificeerde arbodienst of verzekeraar.

Het RSC staat achter de inhoud van deze praktische Werkwijzer Casemanagement die bijdraagt tot uniformiteit in de uitvoering van de MKB verzuim-ontzorgverzekering binnen de wettelijke kaders

De werkwijzer kan hier worden gedownload.

Werkwijzer Casemanagement MKB verzuim-ontzorgverzekering