Wanneer kun je lid worden?

Je kunt je inschrijven bij het RSC als je een van de volgende geaccrediteerde opleidingen met goed gevolg hebt afgerond, dat wil zeggen met een diploma van de HAN. Je kunt deze opleidingen gevolgd hebben bij CS Opleidingen, Robidus Kennis Academy of Mercer. Regie op Ziektewet kun je ook gevolgd hebben bij HCS/Saxion:

 • Regie op Verzuim
 • Regie op Ziektewet
 • Regie op Werkvermogen
 • Register Case- en Caremanagement
 • Post Bachelor Register Casemanagement
 • Post Bachelor Risk Management Sociale Zekerheid
 • Post Bachelor Register Arbeidsdeskundige
 • Casemanager Taakdelegatie

Deze opleidingen geven toegang tot de hoofdregisters van het RSC. Op het moment dat je bent ingeschreven in een van deze hoofdregisters mag je de bijbehorende titel voeren:

 • ROV® voor gediplomeerden Regie op Verzuim
 • ROZ voor gediplomeerden Regie op Ziektewet
 • ROW voor gediplomeerden Regie op Werkvermogen
 • RCM® voor gediplomeerden Post Bachelor Register Casemanagement
 • RSZ® voor gediplomeerden Post Bachelor Risk Management Sociale Zekerheid
 • RCMC® voor gediplomeerden Post Bachelor Register Casemanagement plus Post Bachelor Risk Management Sociale Zekerheid OF voor gediplomeerden Register Case- en Caremanagement.
 • ADVI voor gediplomeerden Post Bachelor Register Arbeidsdeskundige
 • CMTD® voor gediplomeerden Casemanager Taakdelegatie

Behalen van aantekeningen
Met de genoemde titels geef je aan dat je lid bent van het RSC. Heb je een specialisatie gedaan, dan wordt dit niet zichtbaar in je titel. Je kunt immers meerdere specialisaties behalen. Je specialisaties worden wel zichtbaar als aantekening in het openbare RSC-hoofdregister. Zo is bijvoorbeeld zichtbaar dat je ROV bent en de aantekeningen ‘Taakdelegatie’ en ‘Conflicthantering’ hebt behaald. Je bent overigens niet verplicht een specialisatie te doen.

Als je je diploma hebt behaald na 1 januari 2019   
Je hebt zonder meer toegang als je na 1 januari 2019 bent afgestudeerd in een van de bovenstaande studierichtingen. Voor jou geldt dat je over twee jaar een verplichte PE-toets moet doen. Zie hiervoor de pagina ‘Hoe kun je PE-punten behalen‘.

Als je je diploma hebt behaald voor 1 januari 2019  
Heb je voor 1 januari 2019 je diploma behaald? Dan kun je je nu gewoon aanmelden. Wel geldt dat je binnen een half jaar een PE-toets moet doen, in plaats van over twee jaar. Om je voor te bereiden op deze toets kun je een speciaal bijscholingsdagdeel volgen. Je wordt dan bijgepraat over alle actuele ontwikkelingen. De bijscholing vindt elk kwartaal plaats en kost € 195,- ex btw. Kies je voor het Uitgebreid lidmaatschap van het RSC, dan mag je dit dagdeel laten afschrijven van je bijscholingstegoed.

Let op: als je gebruik wilt maken van de gratis bijscholingsmogelijkheid toetreding RSC is het van belang dat je je eerst registreert. Pas ná goedkeuring en activering van je uitgebreide lidmaatschap kan de mogelijkheid tot gratis deelname worden geactiveerd.

Maak nu je account aan
Om je in te schrijven, maakt je eerst een account aan. Wij controleren dan of je aan de voorwaarden voldoet.

> Account aanmaken