Vragen en antwoorden webinar compleet

We danken jullie voor de vragen die tijdens het webinar van 8 april zijn gesteld. En natuurlijk ook voor de vele complimenten!

Inmiddels zijn alle vragen beantwoord. We hebben de vragen onderverdeeld in vragen over het advies van de Commissie Borstlap, vragen over de (toekomstige) rol van de casemanager en vragen over het RSC: Webinar vragen en antwoorden versie 23 april

Wil je het advies van de Commissie Borstlap nog eens nalezen, dan vind je hier een samenvatting: Boekje samenvatting Commissie Borstlap

De presentatie van de sprekers kun je hier downloaden: Presentatie webinar RSC 8 april 2020

En je kunt ook nog altijd het webinar nog eens terugkijken!

Vragen en antwoorden webinar compleet