Vordering fusiebespreking RSC-RNVC

Samen met de RNVC willen wij komen tot één krachtige onafhankelijke beroepsvereniging voor alle register-casemanagers in Nederland. Vorige maand informeerden wij je over de eerste constructieve fusiebesprekingen tussen de RNVC en het RSC. De positieve ‘vibe’ die er heerste, hebben beide fusiecommissie tijdens de zomermaanden voorgezet.
De werkgroepen Financiën, Juridisch & Organisatie en Onderwijs hebben niet stilgezeten. Zij hebben de denklijnen om tot één beroepsvereniging te komen uitgewerkt. Op 18 augustus 2020 hebben zij deze denklijnen gepresenteerd aan de leden van de fusiecommissies.

De komende weken werken de werkgroepen uit hoe zij tot deze denklijnen zijn gekomen en wat er nodig is om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. Op 7 september a.s.  bespreken beide fusiecommissies deze uitwerkingen. Met als doel deze voor te leggen aan de leden van de RNVC en de deelnemers van het RSC. Vervolgens zullen de leden van de RNVC tijdens de ingelaste ALV van 21 september 2020 kunnen aangeven of zij zich kunnen vinden in de denklijnen.

Ons streven is per 1 januari 2021 een fusie te hebben gerealiseerd. Hierbij zijn wij ons ervan bewust, dat dan nog niet alles gereed is. Dit is het moment om samen op te trekken en 2021 te gebruiken als overgangsjaar.

Namens de fusiecommissie,
Gaston Merckelbagh (voorzitter fusiecommissie RSC) en Monique Ballering (voorzitter fusiecommissie RNVC)

Vordering fusiebespreking RSC-RNVC