Verslag en sfeerimpressie RSC-ledenbijeenkomst 24 april 2019

Wat een geweldige middag: ruim 350 betrokken en geïnteresseerde casemanagers die vragen hebben gesteld en antwoorden hebben gekregen.

Jan Willem Klompsma praatte iedereen bij over wat er de afgelopen 2 jaar gebeurd is en wat de plannen zijn voor de komende periode. Hij legt uit hoe de rolverdeling is tussen het dagelijks bestuur en het (beoogd) hoofdbestuur en wat de rol is van de Raad van Toezicht. Naast Jan Willem, zitten ook Marcel Boudewijnse, Gaston Merckelbagh en Marjol Nikkels in het dagelijks bestuur. Ook belichtte Jan Willem de visie en de missie van het RSC.

Waar staan we voor?

  • Kwaliteitsborging voor de leden en het vakgebied.
  • Het RSC wil de relevante rol van de register casemanager in het werkveld van de sociale zekerheid uitbreiden, benadrukken en borgen met als uiteindelijk doel opname van de register casemanager in de Arbeidsomstandighedenwet als kerndeskundige.

Visie:

  • Kwaliteit, professionalisme, continuïteit zijn begrippen die nauw verbonden zijn met het RSC en haar leden.
  • Het RSC zal enerzijds de aangesloten leden faciliteren in het op peil houden van hun kwaliteit als register casemanager. Door middel van bijscholingen, kennisdeling en intervisie.
  • Anderzijds zal het RSC zich zowel proactief als reactief inspannen om de relevantie van de kennis en vaardigheden van haar registerleden onder de aandacht te brengen van stakeholders      op het gebied van sociale zekerheid, met de intentie een duurzame en constructieve relatie op te bouwen en te onderhouden met die stakeholders.

Ook is het de bedoeling uiteindelijk te komen tot één beroepsvereniging voor register casemanagers.

Doe mee!
Aan de leden wordt de oproep gedaan om actief mee te doen in commissies of als leider van intervisiegroepen. De meeste bestaande intervisiegroepen zitten al vol en er is nog veel vraag naar intervisiegroepen. Dus: meld jezelf aan.

Als je wilt kun je een training intervisie leiden volgen en bovendien krijg je toegang tot de VeReFi FAQ, zodat je lastige vraagstukken binnen de intervisiegroep ook kunt voorleggen aan een team van deskundigen. Ook ideeën voor bijscholingen zijn altijd van harte welkom.

Ook is de oproep gedaan om de bijscholingen op meerdere plekken in het land te krijgen. Betaalbare bijscholingen zijn mogelijk wanneer de leden zelf de faciliteiten kunnen aanbieden waar tenminste 20 mensen samen kunnen komen.

Inspirerende sessie van Marcel van Marrewijk
Marcel van Marrewijk, lector moderne bedrijfskunde bij Hogeschool SDO, trakteerde ons vervolgens op een zeer interessante lezing over de enorme hoeveelheid veranderingen die in steeds sneller tempo op ons af komen. Geen makkelijke opgave, aangezien de mens daar eigenlijk niet op ingesteld is; de veranderingen nemen exponentieel toe, maar ons leervermogen niet. Wat organisaties vroeger succesvol maakte, werkt nu niet meer. Dat alles vormt een bron van stress en burn-out. De vraag is dus: hoe kunnen mensen en organisaties ondanks deze context duurzamer presteren? En hoe kun je als casemanager meer impact creëren? Hiervoor gaf hij praktische handvatten, waarbij het belang van dialoog met werknemers en tussen werknemers onderling duidelijk werd. Zijn boodschap is dat we verbinding moeten zoeken.

Kennismaking met het hoofdbestuur
Marjol Nikkels behandelde vervolgens in sneltreinvaart de belangrijkste actualiteiten. Daarna was het tijd om kennis te maken met het beoogd hoofdbestuur: Hans van Bussel, algemeen directeur OWM Sazas, Bart Brenninkmeijer, business development leader Mercer, Gaston Merckelbagh, directeur Virta en Edwin Vonk, manager sales pensions Nationale Nederlanden. Marcel Frijns, directeur Univé, kon helaas niet aanwezig zijn.

Na alle vragen uit de zaal beantwoord te hebben, verraste Jan Willem de aanwezigen nog met het nieuwe boek ‘Regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid’ dat door sponsor CS Opleidingen beschikbaar werd gesteld. Een speciaal dankwoord gaat uit naar alle sponsors die deze geweldige middag in de Reehorst mogelijk hebben gemaakt: dat zijn Robidus, WGA Control, MKBasics.nl, Poortwachter Direct, Ergatis en Other side at work.

Verslag en sfeerimpressie RSC-ledenbijeenkomst 24 april 2019