Uitnodiging voor PE-toets RSC voorjaar 2019 is verzonden

Zoals bekend stelt het RSC hoge kwaliteitsnormen aan haar leden ten behoeve van de kwaliteitsborging van dit mooie vakgebied. Een onderdeel van deze kwaliteitsborging is dat één keer in de twee jaar de kennistoets met een voldoende wordt afgesloten. De meeste leden zullen pas na 2 jaar lidmaatschap te maken krijgen met deze kennistoets.

Een aantal mensen gaat al in het voorjaar van 2019 de RSC kennistoets maken. De toets is voor degenen die lid zijn geworden na 15 juni 2018 en die het diploma behaald hebben voor 1 januari 2016. RSC-leden die al voor 15 juni 2018 lid waren en van wie het diploma ouder was dan 2 jaar, hebben voordat ze RSC-lid werden een RSC-entreetoets afgelegd. Zij hoeven uiteraard nu niet opnieuw een toets te maken.

Ook degenen die zich na 15 juni 2018 als lid hebben geregistreerd en die hun diploma na 1 januari 2016 hebben, hoeven geen toets te maken. En heb je een specialisatiediploma van de Hogeschool Arnhem Nijmegen behaald korter dan twee jaar geleden, dan hoef je ook nog geen kennistoets te maken.

Per toetsronde wordt bekeken wie de toets moet maken. De diplomadatum schuift uiteraard elk jaar op. Oftewel RSC-leden die in 2019 lid zijn geworden en die het diploma behaald hebben voor 1 januari 2017 zullen, afhankelijk van de inschrijvingsdatum, in het najaar van 2019 of het voorjaar van 2020 voor de RSC-kennistoets worden opgeroepen.

Voor het uitvoeren van de kennistoets heeft het RSC de samenwerking gezocht met Cylin Exameninstituut. De toets wordt afgenomen op de toetslocaties van Eureka Examenlocaties.

Degenen die in aanmerking komen voor de RSC-kennistoets hebben hierover bericht gehad in de mail. In deze mail staat ook uitgelegd op welke wijze de toets geboekt kan worden.

Ook als je geen toets hoeft te maken, kun je gebruik maken van de actualiteitenreaders om je vak bij te houden. Deze vind je op de website als je ingelogd bent: https://www.register-rsc.nl/readers-pe-toets/

Met vriendelijke groet,
Bestuur RSC

Uitnodiging voor PE-toets RSC voorjaar 2019 is verzonden