Uitnodiging voor PE-toets RSC voorjaar 2019 is verzonden

Zoals bekend stelt het RSC hoge kwaliteitsnormen aan haar leden ten behoeve van de kwaliteitsborging van dit mooie vakgebied. Een onderdeel van deze kwaliteitsborging is dat er één keer in de twee jaar de kennistoets met een voldoende wordt afgesloten. De meeste leden zullen pas na 2 jaar lidmaatschap bij het RSC te maken krijgen met deze kennistoets. Als RSC lid heeft u zich verplicht om elke twee jaar een kennistoets af te leggen.

Er zijn een aantal mensen die reeds in het voorjaar van 2019 de RSC kennistoets gaat maken. De toets is voor degenen die lid zijn geworden na 15 juni 2018 en waarvan het diploma behaald is voor 1 januari 2016. RCS leden die al voor 15 juni 2018 lid waren en waarvan het diploma ouder was dan 2 jaar hebben voordat ze RSC lid werden een RSC entreetoets afgelegd. Zij hoeven uiteraard nu niet opnieuw een toets te maken.

Ook degenen die na 15 juni 2018 zich als lid hebben geregistreerd en waarvan het diploma nog behaald was na 1 januari 2016, hoeven geen toets te maken. En heeft u een specialisatie diploma van de Hogeschool Arnhem Nijmegen behaald korter dan twee jaar geleden, dan hoeft u ook nog geen kennistoets te maken.

Wie de toets moet maken in de volgende rondes wordt per toetsronde geselecteerd. De diploma data schuift uiteraard elk jaar op. Oftewel RSC-leden die in 2019 lid zijn geworden waarvan het diploma behaald is voor 1 januari 2017 zullen afhankelijk van de inschrijvingsdatum in het najaar van 2019 of het voorjaar van 2020 voor de RSC-kennistoets worden opgeroepen.

Voor het uitvoeren van de kennistoets heeft het RSC de samenwerking gezocht met Cylin Exameninstituut. De toets wordt afgenomen op de toets locaties van Eureka Examenlocaties.

Degenen die in aanmerking komen voor de RSC kennistoets hebben hierover bericht gehad in de mail. In deze mail staat ook uitgelegd op welke wijze de toets geboekt kan worden.

Ook als je geen toets hoeft te maken, kun je gebruik maken van de actualiteiten readers om je vak bij te houden. Deze vind je op de website als je ingelogd bent: https://www.register-rsc.nl/readers-pe-toets/

Met vriendelijke groet,
Bestuur RSC

Uitnodiging voor PE-toets RSC voorjaar 2019 is verzonden