Taakdelegatie

Casemanager Taakdelegatie (verlengde arm)
Bij taakdelegatie werken casemanager en bedrijfsarts optimaal samen. De grote winst is dat de casemanager taken kan overnemen van de bedrijfsarts waardoor deze iets meer op afstand kan blijven. Dat is op zich al waardevol, gezien het tekort aan bedrijfsartsen. Daarbij heb je meer grip op het re-integratietraject, omdat je iets meer mag weten dan de ‘reguliere’ casemanager. Zo kun je het re-integratietraject samen met de werknemer inrichten en wordt de werknemer optimaal betrokken bij zijn re-integratie. Natuurlijk moet de bedrijfsarts wel altijd medisch gezien akkoord geven.

Als Casemanager Taakdelegatie heb je niet alleen een belangrijke rol als procesbegeleider, maar faciliteer je bovendien de bedrijfsarts. Je onderzoekt in overleg met de werknemer de belastbaarheid van de werknemer. Je probeert draagvlak te creëren en neemt daarbij de beleving van de werknemer als uitgangspunt. Daarvoor heb je beperkte toegang tot medische gegevens. Aan de hand van een triage (vragenlijst) beoordeel je samen met de bedrijfsarts of een bedrijfsartsenspreekuur gepland moet worden en/of je een andere deskundige inschakelt voor een snellere re-integratie.

Alles wat je nodig hebt voor een geslaagde samenwerking
De Casemanagert Taakdelegatie werkt onder toezicht en verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt welke taken hij aan de specialist kan overlaten; dit wordt vastgelegd in een contract. Het succes van taakdelegatie is afhankelijk van een gedegen inrichting en uitvoering van het takenpakket. Logisch dus dat de bedrijfsarts eisen stelt aan opleiding, ervaring en competenties.

Met de opleiding Casemanager Taakdelegatie (verkort) van CS Opleidingen leer je alles wat je nodig hebt om de samenwerking te laten slagen. Het is een praktische opleiding waarbij je in rollenspellen veel zelf oefent met verschillende situaties. De opleiding bestaat uit vijf dagen en wordt afgesloten met een assessment. Heb je de opleiding met goed gevolg afgerond, dan heb je bij het RSC de keuze uit een ‘aantekening’ in het register of het voeren van de titel CMTD.

Kijk voor meer informatie op www.cs-opleidingen.nl.