Regie op Ziektewet

Regie op Ziektewet (verkort)

De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) heeft belangrijke gevolgen voor werkgevers met een loonsom vanaf € 328.000. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de Ziektewetuitkeringen aan flexwerkers die ziek uit dienst zijn gegaan. Zelfs als ze maar één dag bij het bedrijf gewerkt hebben. Een rekening die kan oplopen tot ongeveer € 200.000 over 12 jaar! Met de opleiding Regie op Ziektewet leer je in 4 dagen alles wat je moet weten over de wet BeZaVa en de gevolgen voor jouw organisatie. Een belangrijk onderwerp, of het bedrijf nu eigenrisicodrager wordt of niet.

Wat komt er aan bod:

  • Welke lasten worden doorberekend?
  • Hoe beslis je of het wel of niet aantrekkelijk is om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet? En welke gevolgen heeft deze keuze?
  • Welke partijen zijn betrokken bij het eigenrisicodragerschap? Wat verwachten zij van jou en wat kun je van hen verwachten?
  • Hoe beoordeel je of een claim op een ZW-uitkering rechtmatig is en of je als werkgever verantwoordelijk bent? Welke verplichtingen heeft de uitkeringsgerechtigde en wat is er nodig voor de betaling van de uitkering?
  • Hoe maak je een dagloonberekening en een financieel overzicht van de kosten wanneer iemand in de ZW komt?
  • Hoe speel je in op weerstand binnen de organisatie?

We besteden dus zowel aandacht aan de financieel-juridische gevolgen voor de interne organisatie als aan de praktische uitvoering van de Ziektewet. Het doel is de schadelast voor jouw bedrijf zoveel mogelijk te beperken. Voorwaarde voor het volgen van deze verkorte opleiding is dat je Regie op Verzuim minder dan 1 jaar geleden behaald hebt.

Kijk voor meer informatie op www.cs-opleidingen.nl