Schrijf nu in voor de ledenbijeenkomst op 8 april

In verband met het coronavirus is deze bijeenkomst gecanceld.

Het gaat goed met het RSC! Tijd dus om onze leden bij te praten over de stand van zaken en de plannen voor de komende tijd. Graag nodigen we je daarom uit voor de ledenbijeenkomst op woensdagmiddag 8 april in De Houtrust te Hooglanderveen.

Als RSC zijn we het afgelopen jaar druk geweest met de verdere ontwikkeling van de stichting en de vereniging. Maar ook de buitenwereld heeft van ons gehoord. Zo hebben we meegewerkt aan de Werkwijzer Casemanagement ten behoeve van de MKB-verzuimontzorgverzekering. We hebben een reactie gegeven op het concept wetsvoorstel Minimumbeloning zelfstandigen en Zelfstandigenverklaring en een Position Paper uitgebracht met aanbevelingen voor de Commissie Borstlap. Ook waren afgevaardigden van het RSC aanwezig bij de presentatie van het eindrapport van de Commissie.

De Commissie Borstlap legt veel nadruk op ontwikkeling en inzetbaarheid en een gelijkwaardige behandeling van werknemers en zzp’ers. Daarnaast pleiten ze voor een collectieve basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Ook stellen ze voor om de loondoorbetaling bij ziekte terug te brengen naar 1 jaar.

Genoeg stof voor discussie dus. Daarom hebben we prof. dr. Bas ter Weel, lid van de Commissie Borstlap gevraagd een toelichting op het rapport te geven.  Anne Megens, senior adviseur beleid en strategie van werkgeversvereniging AWVN zal op haar beurt vertellen hoe werkgevers tegen de voorstellen van de Commissie aankijken en reageren op de position paper van het RSC.

Programma

13.30 uur – Ontvangst en inschrijving
14.00 uur – Presentatie door bestuur RSC: stand van zaken en ontwikkelingen
14.30 uur – Prof. dr. Bas ter Weel, directeur van SEO Economisch Onderzoek, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam en plaatsvervangend kroonlid van de SER.
15.10 uur –Pauze
15.30 uur – Presentatie door Anne Megens,  senior adviseur beleid en strategie werkgeversvereniging AWVN
16.15 uur – Visie van het RSC op plannen Borstlap door Marjol Nikkels, specialist sociale wetgeving en bestuurslid RSC
16.35 uur – Vragen aan bestuur RSC
17.00 uur – Netwerkborrel
18.00 uur – Einde bijeenkomst

Locatie

Ambiance Houtrust
Heideweg 23
3829 BC Hooglanderveen (Amersfoort-Noord/Vathorst)

Deelname aan de ledenbijeenkomst is gratis en levert 3 PE-punten op.

Inschrijven

Inschrijven gaat heel gemakkelijk via deze link. Zorg dat je ingelogd bent, dan is 1 klik op de knop voldoende.

 

 

Schrijf nu in voor de ledenbijeenkomst op 8 april