Reglementen

Op deze pagina kun je de verschillende reglementen voor RSC-geregistreerden downloaden.

Van toepassing op alle RSC’ers

Alle specialistisch casemanagers die zijn ingeschreven bij het RSC houden zich aan de Gedragscode, het Intern Reglement en het Reglement Permanente Educatie van het RSC. Deze documenten dienen als leidraad voor het professionele gedrag dat van de casemanager verwacht mag worden.

Download hier de gedragscode:

Download hier het intern reglement:

Download hier het Reglement Permanente Educatie:

Van toepassing op RSC’ers in taakdelegatie

Casemanagement in taakdelegatie van de bedrijfsarts stelt bijzondere eisen aan het professioneel handelen. Bij het RSC geregistreerde casemanagers die in taakdelegatie werken, houden zich daarom in aanvulling op bovenstaande documenten ook aan de Beroepscode Casemanagement in Taakdelegatie.

Download hier de Beroepscode Casemanagement in Taakdelegatie: