Reglementen

Specialistisch casemanagers die zijn ingeschreven bij het RSC houden zich aan de gedragscode van het RSC. De code dient als leidraad voor het professionele gedrag dat van de casemanager verwacht mag worden.

Het RSC kent een klachtenregeling voor wie een formele klacht wil indienen. De klacht wordt door een onafhankelijke commissie in behandeling genomen.

Heeft u een klacht over de handelswijze van een RSC-professional? Dan kunt u een klacht bij het bestuur indienen.