Instrumenten

Het RSC staat voor kwaliteitsborging bij casemanagement. Aan RSC-registratie zijn strikte voorwaarden verbonden op het gebied van opleiding en permanente educatie, en RSC’ers zijn verplicht zich te houden aan reglementen. Maar het RSC ontwikkelt en onderhoudt ook instrumenten. Deze hebben tot doel professioneel en zorgvuldig handelen te ondersteunen en te waarborgen. Op deze pagina kun je deze downloaden.

Casemanagement in taakdelegatie

Casemanagement in taakdelegatie van de bedrijfsarts stelt bijzondere eisen aan het professioneel handelen van casemanagers. Het RSC heeft daarom een Standpunt, Werkwijzer en Kader Aantonen Bekwaamheid voor Taakdelegatie ontwikkeld. Handelen conform het Standpunt en de Werkwijzer is verplicht voor alle RSC’ers die in taakdelegatie (willen) werken. Gebruik van het Kader Aantonen Bekwaamheid is niet verplicht, maar maakt het casemanagers wel veel gemakkelijker.

Download hier het Standpunt Casemanagement in Taakdelegatie:

Download hier de Werkwijzer Casemanagement in Taakdelegatie:

Download hier het Kader Aantonen Bekwaamheid voor Taakdelegatie:

Tijdelijke WIA-regeling 60-plus

Van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2023 kan UWV bij 60-plussers een vereenvoudigde WIA-beoordeling toepassen. Het RSC roept casemanagers op te voorkomen dat zieke oudere werknemers hierdoor te snel worden afgeschreven. Wij ontwikkelden praktische aandachtspunten voor alle drie de partijen die betrokken zijn bij de beslissing om wel of niet van de tijdelijke regeling gebruik te maken.

Download aandachtspunten voor casemanagers:

Download aandachtspunten voor werkgevers:

Download aandachtspunten voor werknemers: