RNVC en RSC slaan handen ineen

Het vakgebied van de casemanager is volop in beweging. En zal met het recente advies van de commissie Borstlap plus de aanstaande evaluatie van de arbobeleidsagenda 2012 en Arbovisie2040 de komende periode nog volop in beweging blijven.

Om op al deze ontwikkelingen zo goed en effectief mogelijk in te kunnen spelen hebben de beroepsvereniging RNVC en het register RSC in de afgelopen periode met elkaar gesproken over het gezamenlijk borgen van de kwaliteit van de register casemanager, de versterking van de positie richting politiek en stakeholders, erkenning van het beroep en de samenwerking tussen beide organisaties.

Vanuit deze ambitie en visie is het voornemen ontstaan om een nieuwe stichting op te richten die tot doel heeft de belangen van de leden van beide organisaties zo goed mogelijk te dienen.

De komende periode zullen we deze plannen samen nader uitwerken en tijdens de Algemene Ledenvergadering van de RNVC (6 april) en de ledenbijeenkomst van de RSC (8 april) de leden over deze belangrijke ontwikkelingen informeren.

Martin Valk (voorzitter RNVC)  en Jan Willem Klompsma (voorzitter RSC)

RNVC en RSC slaan handen ineen