Position Paper 2022

Position paper september 2022

Er gebeurt op dit moment heel veel in de wet- en regelgeving voor de Sociale Zekerheid. Duidelijk is dat wij een prachtig stelsel voor de sociale zekerheid hebben, maar dat dit niet altijd uitwerkt zoals oorspronkelijk bedoeld was. En dat dit steeds meer gaat schuren. Het kabinet heeft zich daarom tot doel gesteld de ‘hardheden’ uit de WIA weg te nemen. Ook moet er een oplossing komen voor de veel te lange wachttijden voor de sociaal medische beoordelingen. Geen gemakkelijke vraagstukken. Minister Van Gennip heeft in haar brief van 26 augustus dan ook een aantal maatregelen aangekondigd en roept een commissie in het leven om zich over de hardheden in de WIA te buigen.

Het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) is uiteraard bereid om mee te doen in een richtinggevende discussie. We schrijven deze aanbevelingen op grond van de ervaringen uit de dagelijkse praktijk. Het RSC vertegenwoordigt 1.800 register-casemanagers. Het is daarmee het grootste beroepsregister in Nederland voor de professionals die dagelijks de regie voeren op het poortwachterproces bij verzuim.

Download hier de position paper

Position Paper 2022