Opleiding Hogeschool Saxion toegelaten bij RSC voor titels ROV en ROZ

Het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) is het grootste beroepsregister voor casemanagers in Nederland. Het RSC heeft kwaliteitsborging hoog in het vaandel staan en stelt dan ook strenge eisen aan het niveau van de opleidingen die toegang geven tot een titel. De opleiding van Hogeschool Saxion voldoet hieraan en krijgt nu ook toegang voor de titels ROV en ROZ.

ROZ staat voor Regie op Ziektewet, een opleiding op hbo-niveau voor casemanagers die zich richten op de uitvoering van het eigenrisicodragerschap Ziektewet. Werd eerder alleen de opleiding verzorgd door CS Opleidingen toegestaan door Cylin Exameninstituut, nu geldt dit ook voor de opleiding Ziektewet Casemanagement van Hogeschool Saxion. Daarmee geeft de opleiding nu ook toegang tot de registertitel ROZ.

Het examen van Cylin Exameninstituut staat open voor andere opleiders wanneer deze het lesmateriaal getoetst heeft en toegang geeft tot het examen en het leerplein met oefenexamens. Voor Hogeschool Saxion wordt in het najaar van 2020 onderzocht welke lesdagen aanvullend nodig zijn bovenop het reguliere programma dat zij verzorgen voor Regie op Ziektewet om toegang te krijgen voor het examen Regie op Verzuim bij Cylin Exameninstituut. Op dat moment krijgt Saxion ook toegang tot de titel ROV®.

Gaston Merckelbagh, voorzitter RSC: “Wij vinden het belangrijk dat organisaties die werken met een RSC-lid zeker kunnen zijn van het kwaliteitsniveau en de borging hiervan. Dat wil zeggen dat ze een gedegen opleiding hebben gevolgd en onafhankelijk zijn getoetst via Cylin Exameninstituut. Wij zijn blij nu een nieuwe aanbieder te kunnen toevoegen die aan de kwaliteitseisen van de Stichting RSC voldoet en heten Hogeschool Saxion dan ook van harte welkom. Cylin Exameninstituut, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het RSC zijn met andere opleiders in gesprek om te bezien of ook zij toegelaten kunnen worden tot het register.

Opleiding Hogeschool Saxion toegelaten bij RSC voor titels ROV en ROZ