Nieuwsupdate werkwijzer corona

In de werkwijzer corona zijn de volgende updates aangebracht:

Sociaal-medische beoordelingen tijdens de coronacrisis
Het UWV streeft ernaar (sociaal-medische) beoordelingen zoveel mogelijk tijdig af te handelen op basis van aanwezige informatie en gesprekken met werknemers. Die gesprekken vinden plaats via de telefoon of een vorm van videobellen. In veel gevallen is het volgens het UWV mogelijk om op deze basis een goede beslissing te nemen. Daar waar dat naar het oordeel van (verzekerings)artsen en/of arbeidsdeskundigen niet mogelijk is, vindt consultatie plaats van een adviseur. Mocht ook dan de conclusie zijn dat een definitief oordeel niet mogelijk is, dan kan dit uitgesteld worden tot een later moment waarop een fysieke afspraak weer mogelijk is of meer informatie beschikbaar is. In dat geval zal  het UWV een voorschot uitbetalen, als dat aan de orde is.

Aanvraagtermijn doelgroepverklaring LKV verlengd
Als gevolg van de coronacrisis wordt de aanvraagtermijn voor een doelgroepverklaring LKV tijdelijk met 3 maanden verlengd. Voor alle doelgroepverklaringen die worden aangevraagd voor dienstverbanden die zijn gestart tussen 1 januari 2020 en 1 juni 2020, geldt nu een aanvraagtermijn van 6 maanden. De termijn is verlengd omdat het nu niet altijd lukt de aanvraag op tijd te doen, bijvoorbeeld omdat kantoren dicht zijn. Of omdat werknemers geen handtekening kunnen zetten onder een machtiging om de doelgroepverklaring aan te vragen.

Nieuwsupdate werkwijzer corona