RSC klaar voor de toekomst met nieuw bestuur

Met trots presenteren wij het nieuwe bestuur van het Register Specialistisch Casemanagement (RSC). Door de forse groei in de afgelopen jaren en een flinke ambitie voor de toekomst, was er behoefte aan een breder bestuurlijk fundament.

Het RSC heeft inmiddels ruim 1600 leden. Daarmee zijn we een beroepsvereniging geworden die in het veld van zich kan laten horen, en daar gaan we ook voor. Zo is onze reactie op de internetconsultatie over verbetering re-integratie tweede spoor door verschillende partijen, waaronder het ministerie van SZW, met enthousiasme ontvangen.

Ons doel is een duurzame en constructieve relatie op te bouwen en te onderhouden met de verschillende stakeholders in het werkveld van de sociale zekerheid. De vorming van een breed bestuur met ondersteuning vanuit verschillende specialismen in de markt, helpt daarbij. Via hen hebben we verbinding met andere beroepsverenigingen zoals RADI, NVAB, Noloc en NVvA.

Het bestuur bestaat nu uit:

  • Gaston Merckelbagh, directeur EVI-groep: voorzitter
  • Marjol Nikkels, directeur CS Opleidingen: vice-voorzitter / vaktechniek
  • Bart Brenninkmeijer, Business Development Leader Mercer Marsh Benefits: secretaris
  • Marcel Frijns, lid Raad van Bestuur Univé Het Groene Hart: penningmeester

Ondersteunende commissieleden als klankbord voor het bestuur:

  • Joanna Schaad, Compliance & Privacy Officer bij Dutch Mortgage Portfolio Management: bestuurssecretariaat
  • Lars Scheurer, algemeen directeur Richting: public affairs & externe zaken
  • Edwin Vonk, sales- en risk manager NN Pensions: opleiders / financieel beheer
  • Isabella Bruggenkamp, managing partner Icara en De Preventiedienst: faculteiten
  • Joost de Vente, manager corporate wellness Kröller Boom: bedrijfsbureau

Op de bestuurspagina stellen zij zich verder voor. Met deze nieuwe samenstelling zijn we klaar voor de toekomst. De komende tijd zetten wij ons in om de rol van het casemanagement binnen de totale arbeidsgerelateerde zorg verder uit te bouwen. Ons doel: de casemanager opgenomen krijgen als kerndeskundige in de Arbowet.

 

 

 

RSC klaar voor de toekomst met nieuw bestuur