3 PE-punten voor Online CS Zomermarkt

Op 29 juni organiseert CS Opleidingen een Online Zomermarkt: 3 webinars over het Thema Gezondheid, Toekomst en Werk. Deelname is gratis. RSC-leden ontvangen 3 PE-punten als ze alle 3 webinars volgen. Het is niet mogelijk 1 PE-punt te ontvangen als je 1 webinar volgt.

Webinar 1: 13.30 – 14.30:  Toekomst en werk: investeren in mensen

Sprekers: Frank Kalshoven en Marjol Nikkels

Alle mensen in Nederland goed aan het werk. Dat is het doel van het Platform de Toekomst van Arbeid. Om dat te realiseren moeten we werken, leren en verzekeren anders inrichten. Er is een transitie nodig, een ingrijpende wijziging van de inrichting van Nederland op macroniveau. In het rapport Investeren in mensen wordt het sociale contract, ofwel het geheel aan afspraken dat we met elkaar hebben, op onderdelen herschreven.  Er worden nieuwe rechten geïntroduceerd en ook nieuwe plichten. De leidraad hierbij is de waarde van werk. Werken vergroot welvaart en welzijn. Frank Kalshoven doet de concrete voorstellen van het Platform uit de doeken: van een individuele ontwikkelrekening en een belastinghervorming die (meer) werken lonender maakt tot solidaire inkomensverzekeringen en een basisbaan in plaats van een uitkering.

Webinar 2: 14.35 – 15.25 uur: Gezondheid en werk: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden!

Sprekers: Nicole van het Bolscher en Ruud de Leede

Het is de hoogste tijd om vanuit goed werkgeverschap én goed werknemerschap het tij te keren. Waarom hebben we toch zo lang gefocust en gestuurd op het terugdringen van het ziekteverzuim in plaats van het preventief investeren in het belangrijkste kapitaal van de organisatie: haar medewerkers? Stel je eens voor wat er mogelijk wordt wanneer werkgevers massaal gaan inzetten op het versterken van medewerkers, hen faciliteren om vanuit intrinsieke motivatie de beste, meest vitale bevlogen versie van zichzelf te worden. En medewerkers vanuit hun kernwaarden en hun talenten bij gaan dragen aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen?

Precies! Medewerkers krijgen vleugels, voelen zich gezien en gewaardeerd. De betrokkenheid bij de organisatie is groot. En ze geven het beste van zichzelf, waardoor hun effectiviteit, productiviteit, creativiteit, innovatief vermogen stijgt en het verzuim vanzelf daalt. Zonder dat u daar als werkgever de nadruk op legt.

Wat is er nodig voor optimaal vitale medewerkers en leidinggevenden die zelf verantwoordelijkheid nemen voor de eigen duurzame inzetbaarheid, voor vitale teams en voor een vitale organisatie in zijn geheel?  Nicole van het Bolscher deelt haar unieke aanpak en alle deelnemers kunnen hieraan via de chat actief meedoen en vragen stellen.

Webinar 3: 15.30 – 16.30 uur : Gezondheid, Toekomst en Werk

Sprekers: Herwin Schrijver en Marjol Nikkels

Herwin schrijft voortdurend in zijn blogs over gezondheid, toekomst en werk en de politieke noodzaak om te veranderen. We kunnen niet zo doorgaan. Herwin presenteert waarom er grote veranderingen aankomen. Marjol geeft aan wat dit alles betekent voor het register-casemanagement en waar het vakgebied zich naar toe ontwikkelt binnen een veranderende arbomarkt waar de behoeften centraal staan. Alle deelnemers kunnen reageren op de vraag wat er nu echt nodig is en hoe we gezamenlijk dat verschil gaan maken. Het inzicht neemt ook bij werkgevers toe dat een groot deel van de verzuim- en arbeidsongeschiktheidskosten (2 miljard euro per maand) met de juiste dienstverlening sterk positief beïnvloed kan worden. De krachtenvelden die hierdoor in werking treden zijn dat de politiek op macroniveau het gevoel heeft iets te moeten doen en dat werkgevers kritischer kijken naar het prijskaartje dat er aan verzuim en arbeidsongeschiktheid hangt.

Inschrijven kan via: Online CS Zomermarkt – CS Opleidingen (cs-opleidingen.nl)

 

 

3 PE-punten voor Online CS Zomermarkt