Nieuwe video: Werkwijzer Poortwachter: beoordeling RIV en COVID-19

We hebben weer een nieuwe video beschikbaar op ons YouTube-kanaal. Marjol Nikkels gaat in deze video in op de Werkwijzer Poortwachter. Hoe beoordeelt het UWV het re-integratieverslag? Wanneer vindt het UWV het re-integratieresultaat voldoende? Welke loonsancties komen het meeste voor? En wat ziet het UWV als een ‘deugdelijke grond’ om bij onvoldoende re-integratie inspanningen toch geen loonsanctie te krijgen? Speciale aandacht is er voor het addendum COVID-19 dat ook een deugdelijke grond kan opleveren mits goed onderbouwd in het dossier. De beoordeling hiervan gebeurt op basis van redelijkheid en billijkheid door de arbeidsdeskundige van het UWV.

Je kunt de video hier bekijken: https://youtu.be/pUiM4blCgDk

In de beschrijving bij de video vind je een link naar het evaluatieformulier. Het RSC geeft een halve PE-punt voor elke video die je bekijkt en evalueert. Dit wordt automatisch bijgeschreven bij je PE-puntensaldo.

Nieuwe video: Werkwijzer Poortwachter: beoordeling RIV en COVID-19