Nieuwe STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten

Nieuwe STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten

Uitnodiging presentatie nieuwe STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten

Op 12 april verschijnt de nieuwe STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten, versie 7.
De STECR-kenniskring nodigt de leden van het Register Specialistische Casemanagement graag uit de presentatie van deze werkwijzer bij te wonen.

In deze zevende versie van de werkwijzer staat het conflict centraal. Vanuit de gedachte dat voorkomen beter is dan genezen, wordt niet alleen ingegaan op het beheersen van een arbeidsconflict en de rol van de bedrijfsarts daarbij, maar ook wordt uitvoerig ingegaan op het voorkómen van arbeidsconflicten.

Niet alle meningsverschillen en conflicten zijn negatief. Ze kunnen leiden tot nieuwe ideeën, inzichten of zelfs innovatie. Als meningsverschillen echter niet worden uitgesproken, kunnen ze escaleren naar een ernstig conflict wat kan leiden tot ziekte, verzuim of onnodig vertrek uit de organisatie. Wrijven geeft glans, schuren geeft krassen wordt wel gezegd.

Tijdens de presentatie wordt daarom uitvoerig ingegaan op het ontstaan van arbeidsconflicten, de rol van cultuur daarbij en wat de capability benadering kan betekenen. We staan stil bij de ideale organisatie, het belang van beleid ter voorkoming van arbeidsconflicten en de rol van de mede-zeggenschap daarin. Ook wordt besproken hoe kan worden voorkomen dat meningsverschillen uitgroeien tot arbeidsconflicten en komen het belang van het voeren van het Goede Gesprek en de rol van professionals van binnen- en buiten de organisatie aan de orde.

Voor situaties waarin het conflict escaleert, al dan niet gepaard gaand met een ziekmelding, wordt ingegaan op de rol van de bedrijfsarts en (de invulling van) de interventieperiode. Daarbij is voortgebouwd op de zesde versie waarin gekozen was voor maximale duidelijkheid en juridische scherpte in het proces. Tot slot wordt het belang van tijdige inzet van arbeidsmediation besproken en hoe dit zich verhoudt tot andere gespreksinterventies.

Deelnemers aan de presentatie ontvangen de STECR werkwijzer Arbeidsconflicten versie 7.

PROGRAMMA op dinsdag, 12 april

15.00 uur: Inloop met koffie en thee en ruimte voor bestudering werkwijzer
15.30 uur: Opening en welkomstwoord
15.40 uur: Presentaties door de kenniskringleden:

mr. Dirk Jan Buys, voormalig kantonrechter
drs. Yvonne Cernohorsky, verzekeringsarts UWV
drs. Jeannette Hemke, bedrijfsarts
Desiree Rooze, mediator
mr. Sietse Voogt, arbeidsrechtadvocaat

17.00 uur: Koffie/Thee Pauze en bestudering werkwijzer
17.15 uur: Vragen en discussie
18.15 uur: Afsluiting en borrel

Aan bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en mediators (MfN) kunnen PE-punten worden toegekend.

De presentatie vindt plaats in:

Het Oude Tolhuys, de Waterliniezaal
Weg naar Rhijnauwen 13-15,
3584 AD te Utrecht.
(Er is vrij parkeren)

De prijs van de bijeenkomst inclusief werkwijzer bedraagt € 90,00.

Nieuwe STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten