Nieuwe lidmaatschapsstructuur bekend

Het RSC heeft inmiddels ruim 1600 leden. Daarmee zijn we een beroepsvereniging geworden die in het veld van zich kan laten horen, en daar gaan we ook voor. Het RSC zet zich in om de relevante kennis en vaardigheden van haar leden onder de aandacht te brengen bij alle stakeholders op het gebied van sociale zekerheid. Denk aan UWV, ministeries, de NVAB, Kom, NVvA en OVAL. Het doel is een duurzame en constructieve relatie op te bouwen en te onderhouden met die stakeholders.

Hiervoor is het nodig een professionaliseringsslag te maken. Dit betekent onder meer dat we de hoge kwaliteitsstandaard die we hanteren, nog meer willen borgen. En dat we komen tot een ontvlechting met CS Opleidingen, die tot op heden veel praktische ondersteuning heeft geboden en kosten voor haar rekening heeft genomen. Deze uitgangspunten hebben we vertaald in een nieuwe lidmaatschapsstructuur. Belangrijke aandachtspunten zijn hierbij:

 • Er zijn nu 4 lidmaatschapskeuzes: Basis, Nieuws, Uitgebreid en een apart lidmaatschap voor zzp’ers met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ook gelden nieuwe tarieven.
 • Het is verplicht per jaar 2 bijscholingsdagdelen te volgen.
Nieuwe tarieven

De professionaliseringsslag betekent dat we de tarieven meer kostendekkend moeten maken. Onderstaande tarieven gelden per 1 mei 2020. Voor bestaande leden die nog geen prolongatienota hebben ontvangen, gaan ze in per prolongatiedatum. Ook als je iets wilt aanpassen aan je huidige lidmaatschap, gelden de nieuwe tarieven. Alle genoemde tarieven zijn ex btw.

Basis: € 165,-

 • Registratie in het hoofdregister
 • Logo ‘Aangesloten bij het RSC’
 • Uitnodiging voor deelname aan de jaarlijkse ledenbijeenkomst met prominente spreker(s)

 Nieuws: € 235,-

 • Alle voordelen van het Basis Lidmaatschap
 • VeReFi Nieuws Abonnement met de maandelijkse nieuwsbrief, whitepapers en inzage van de FAQ.

 Uitgebreid: € 430,-

 • Alle voordelen van het Nieuws Lidmaatschap
 • Inclusief twee kwalitatief hoogwaardige bijscholingsdagdelen per jaar
 • Aantrekkelijke korting op de VeReFi Zomermarkt
 • Desgewenst 25% korting op een VeReFi Volledig Abonnement

Zelfstandigen: € 595,-

 • Alle voordelen van het Uitgebreid Lidmaatschap
 • Inclusief Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers
Bijscholing verplicht

Het borgen van kwaliteit vinden wij zeer belangrijk. Het was al verplicht om eenmaal in de twee jaar een PE-toets af te leggen. Om een hoog niveau te borgen, komt daar de verplichting bij om twee bijscholingen per jaar te volgen. Deze kunnen vanuit het lidmaatschap aantrekkelijk en eenvoudig via het RSC worden afgenomen.

Nieuwe lidmaatschapsstructuur bekend