Benoeming uitvoerend directeur is nieuwe stap in doorontwikkeling RSC

Michiel Poppen gaat bedrijfsbureau RSC leiden

Voormalig programmamanager Michiel Poppen wordt per 1 november 2022 de uitvoerend directeur bedrijfsbureau van de stichting Register Specialistisch Casemanagement. Met deze benoeming zet het RSC een belangrijke nieuwe stap in de doorontwikkeling van de organisatie rond zijn beroepsregister voor casemanagement.

Michiel Poppen - Uitvoerend directeur RSC

Het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) mag zich al enige tijd verheugen in sterke groei van het aantal deelnemers. Dit vraagt om stapsgewijze doorontwikkeling van de organisatie rondom het register. De voorbije periode hebben de leden van het RSC-bestuur een groot aantal vernieuwende werkzaamheden zelf georganiseerd en uitgevoerd. Door de benoeming van Michiel Poppen krijgt de verdere structurering en uitbouw van het RSC de eenduidige aansturing die met het oog op de toekomst gewenst is.

Wil jij graag nader kennismaken met Michiel?
Dat kan! Op 3 november 2022 om 10.00 uur schuiven hij en RSC-voorzitter Gaston Merckelbagh aan voor een online kennismaking. Meld je aan via een kort berichtje naar info@register-rsc.nl, dan sturen wij je een link die toegang geeft tot de sessie.

Aansluiting bij ambitie

“Met Michiel hebben we iemand aan boord die het vak begrijpt en die een belangrijke impuls kan geven aan het verder structureren en uitbouwen van het RSC,” zegt voorzitter van de Stichting RSC Gaston Merckelbagh. “Ik ben blij dat hij voor ons gekozen heeft! Deze benoeming past helemaal in onze ambitie om de kwaliteit van gespecialiseerde begeleiding bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te waarborgen. In de toekomst willen we de diverse vormen van gespecialiseerde, professionele en werkgerichte begeleiding en advisering verder doorontwikkelen. Ook willen we de uitvoerders ervan nog beter ondersteunen. Want wij zijn ervan overtuigd dat gecertificeerde kwaliteit op het gebied van case- en riskmanagement sociale zekerheid een onmisbare bijdrage levert aan een duurzaam inzetbare beroepsbevolking. En daarmee aan een stabiele en succesvolle samenleving.”

Nieuw en toch vertrouwd

Poppen brengt ruime bestuurlijke ervaring met zich mee door zijn jarenlange activiteiten in de financiële branche. Na werkzaamheden bij ING, Aegon, Meeùs en Aon is ook de materie van verzuim en sociale zekerheid hem allerminst vreemd. Daarnaast heeft de nieuwe uitvoerend directeur de RSC-organisatie het voorbije jaar al van zeer nabij leren kennen in zijn rol als programmamanager. Hij begeleidde het bestuur bij het formuleren van een nieuwe toekomstvisie en ambitie, een exercitie die uitmondde in het vaststellen van 7 deelprojecten voor doorontwikkeling van het RSC. Deze worden op dit moment ook al onder zijn leiding uitgevoerd.

Kwaliteit en ondersteuning centraal

Poppen kijkt ernaar uit om zijn huidige werkzaamheden voor het RSC vanaf november verder uit te bouwen. “Het RSC werkt hard aan verdere ontwikkeling van het grootste beroepsregister voor registercasemanagers van Nederland. Voor mij staat het vast dat de complexe wereld van verzuim en sociale zekerheid gebaat is bij één beroepsregister waar de kwaliteit en ondersteuning van professionals centraal staan. Ik ben er trots op dat ik hier de komende jaren een constructieve bijdrage aan mag leveren.”

Benoeming uitvoerend directeur is nieuwe stap in doorontwikkeling RSC