Let op: Addendum bij de reader Sociale wetgeving voor de PE-toets

Heb je binnenkort een PE-toets? Dan kun je je hierop voorbereiden met de reader Sociale wetgeving en de reader Arbeidsrecht. Sinds het verschijnen van de readers is er echter een en ander veranderd in het Wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid:

  • De korting van € 1.200 op de Aof-premie gaat in 2021 nog niet door.
  • Wel komt er een versnelde invoering van de premiedifferentiatie Aof, namelijk per 1 januari 2022.
  • De grens tussen kleine en (middel)grote werkgevers komt dan te liggen bij 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar.
  • Die grens gaat dan ook voor de Werkhervattingskas gelden.
  • Pas per 1 september 2021 wordt de verzekeringsarts niet meer bij de RIV-toets betrokken. Eerder zou dit per 1 januari zijn.

En verder gaat het onbeperkt loonkostenvoordeel voor de doelgroep banenafspraak pas per 2024 in, in plaats van per 2021.

Voor meer informatie zie het Addendum bij de reader Sociale Wetgeving. Deze vind je onder Leden > Readers PE-toets.

Let op: Addendum bij de reader Sociale wetgeving voor de PE-toets