Interview met Gaston Merckelbagh

Op ons YouTube-kanaal kun je nu een interview bekijken van Marjol Nikkels met de voorzitter van het RSC, Gaston Merckelbagh. Gaston vertelt over de ambities van het RSC: zorgen voor kwaliteitsborging van ons vakgebied en ervoor zorgen dat de register casemanager ook bij de politiek op de kaart komt. Uiteindelijk is ons doel dat de register casemanager als kerndeskundige wordt opgenomen binnen de Arbowet.

Ook het initiatief voor het oprichten van de multidisciplinaire werkgroep Post Corona Inzetbaarheid komt aan bod: een denktank van mensen uit de praktijk die beleidsmakers kan helpen met oplossingen voor de voorspelde verzuimtsunami als gevolg van COVID-19.

Link naar het interview: https://www.youtube.com/watch?v=W1afeFDA-ok&feature=youtu.be

Je ziet: het RSC is volop in beweging! Ben je als casemanager nog geen lid of wil je als organisatie werk maken van de borging van de kwaliteit van de casemanager, meld je dan aan

Voordelen voor jou:
• Afhankelijk van je opleiding mag je een titel voeren en je bent daarop vindbaar voor de buitenwereld.

• Kwaliteitsborging staat bij het RSC voorop: alle RSC-leden houden hun kennis en vaardigheden op peil en dit wordt ook periodiek getoetst met een kennistoets.

• Je hebt een ruime keuze uit een aantrekkelijk bijscholingsaanbod.

• We staan voor de belangenbehartiging van het vak van casemanager. Alleen wanneer je bent geregistreerd binnen het register mag je de titel voeren.

• Als uitvoerder sociale zekerheid en/of arbodienst kun je aantonen op welke wijze de kwaliteit van het opleidingsniveau van de casemanager(s) is geborgd.

Interview met Gaston Merckelbagh