Informatie over corona voor casemanagers

Graag bieden we als RSC een praktische leidraad aan casemanagers hoe om te gaan met verzuimbegeleiding ten tijde van de coronacrisis. Op www.register-rsc.nl/corona verzamelen en delen we praktische informatie.

Je vindt hier onder meer antwoord op vragen als:
• Privacy: wat mag je wel en niet vragen?
• Wanneer meld je iemand wel of niet ziek?
• Moeten mensen die tot de risicogroep horen zich nu wel melden voor re-integratiewerkzaamheden?
• Wie worden tot kwetsbare werknemers gerekend?
• Hoe werkt de regeling NOW?

Deze informatie wordt telkens aangevuld, dus heb je een vraag of heb je interessante informatie die je wilt delen? Laat het ons weten!

Informatie over corona voor casemanagers