Het belang van medische expertises

Het belang van medische expertises

Afgelopen 28 juni sprak Isabella Bruggenkamp tijdens onze Online Professional meeting over het belang van medische expertises.

We weten allemaal dat medische expertises kostbaar zijn. Het is dus belangrijk te kunnen onderkennen wanneer het wel of niet zinvol is om deze expertises in te zetten. Makkelijk gezegd, maar in de praktijk nog niet zo simpel. Isabella Bruggenkamp vertelt je er meer over in het webinar, ze geeft een aantal praktijkvoorbeelden en tips die jij kan gebruiken.

Bekijk hier het webinar terug.
Isabella Bruggenkamp

Isabella Bruggenkamp, ICARA

Isabella Bruggenkamp, directeur van ICARA en PSIcara, kan hier als geen ander over vertellen. ICARA is gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en arbeidsongeschikt zijn. Zij worden ingeschakeld als het herstel of de re-integratie stagneert, er twijfel is over benutbare mogelijkheden of als er sprake is van een onduidelijke diagnose/prognose.

Het belang van medische expertises