Vereniging in oprichting

Het RSC is op dit moment een stichting. Het is de bedoeling dat het RSC een vereniging wordt met leden en een ledenraad, zodat de leden ook invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Hiervoor is er nu een vereniging in oprichting.

Het bestuur van de vereniging in oprichting bestaat uit:

  • Edwin Vonk
  • Jan Willem Klompsma
  • Joanna Schaad
  • Joost de Vente

We wachten met het definitief installeren van de vereniging totdat de fusiegesprekken met de RNVC duidelijkheid geven. Zo laten we de mogelijkheid open om één beroepsvereniging voor alle registers casemanagers in te vullen.

Ledenraad Vereniging in oprichting

De vereniging i.o. heeft ook al een ledenraad, die bestaat uit:

  • Elco Louwinger
  • Ester Franssen
  • Henrike Heutink
  • Carmen Schräder
  • Jos van de Reijken
  • Karin Rouw

Voorlopig is de ledenraad binnen de stichting nog een deelnemersraad, want een stichting heeft geen leden. Het RSC-bestuur zal via deze zes betrokken vakcollega’s kortsluiten hoe verder te gaan en zeker ook afstemming te zoeken ten aanzien van de gesprekken met de RNVC over een mogelijke fusie.

 We danken al deze betrokkenen voor hun inzet.