Marjol Nikkels

Kwaliteitsborging voor het Register-Casemanagement

Marjol Nikkels, vice-voorzitter RSC / vaktechniek

 

Ik volg de sociale wetgeving ruim 30 jaar op de voet. Als jonge afgestudeerde marketeer kwam ik bij Centraal Beheer toen Ruud Lubbers zijn beroemde woorden uitsprak: ‘Nederland is ziek’. Vanaf dat moment ontstond mijn politieke interesse in de wereld van de sociale zekerheid en de gevolgen voor alle partijen zoals werkgevers, werknemers, inkomensverzekeraars, arbodiensten en re-integratiebedrijven. Achteraf besef ik hoe bijzonder het was vanuit Centraal Beheer in 1993 bij het oprichtingsfeestje van ArboNed te zijn. Ik geniet ervan om mijn kennis te delen op allerlei niveaus. Voor Kluwer (het tegenwoordige vakmedianet) schreef ik meerdere boeken over PEMBA, Wet verbetering poortwachter, de WIA, sociale wetgeving en verzuimmanagement.

Na 4 jaar Centraal Beheer heb ik nog 4 jaar bij de OHRA gewerkt, om vervolgens in 1998 de overgang naar het zelfstandig ondernemerschap te maken, samen met mijn oud-collega Herwin Schrijver. Uit deze samenwerking is ook CS Opleidingen ontstaan. We stonden samen aan de basis van de ontwikkeling van het vakgebied van Casemanagement en hebben inmiddels ruim 5.000 casemanagers opgeleid. En uiteraard daarnaast ook andere specialisten opgeleid zoals re-integratiecoaches en arbeidsdeskundigen.

Naast het volgen van alle veranderingen in de sociale zekerheid heb ik een actief sociaal leven met een druk en groot gezin. Ook ben ik voorzitter van het zakelijk bestuur binnen mijn kerkelijke gemeente Woord en Daad (te Vaassen) en ben ik actief als bestuurslid van New Life Foundation, die gehandicapten in Albanië een beter leven wil bieden (www.nlf.me).

Mijn inbreng in het RSC

Mijn rol als kennisontwikkelaar vind ik heerlijk. Ook als vraagbaak voor complexe casuïstiek ben ik graag beschikbaar. Mijn huidige focus ligt op de kwaliteitsborging van alle register-casemanagers. Dat is ook mijn bijdrage aan het RSC. Om op de verschillende politieke niveaus invloed uit te oefenen en de belangen van de register-casemanagers op de kaart te zetten.

Mijn droom voor het vak

Vanuit het RSC wil ik eraan bijdragen dat elke register-casemanager, re-integratiecoach en arbeidsdeskundige zijn rol pakt bij een zo snel mogelijke plaatsing binnen de mogelijkheden die de werknemer heeft. Werken geeft voor iedereen de beste sociale zekerheid, maar ook structuur en gezelligheid. En voor de werkgever en verzekeraar leidt een snelle hervatting tot een beperking van de schadelast van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

De rolscheiding wie wat doet is enorm belangrijk. Werkt de casemanager in de rol van CMTD (taakdelegatie onder auspiciën van bedrijfsarts) of voert de casemanager de regie voor de werkgever of een verzekeraar? Mijn droom is dat de gehele markt weet dat een bij het RSC aangesloten professional de juiste kennis en kwaliteiten heeft om binnen dit mooie vakgebied werkzaam te zijn.

De register casemanager is de spin in het web waar het gaat om het nemen van regie op de forse geldstromen in de sociale zekerheid. De visie van het RSC is niet voor niets dat de register-casemanager vanuit de werkgeverregierol in de Arbowet thuishoort als kerndeskundige.