Marcel Frijns

Medewerkers zijn een schaars kapitaalgoed

 Marcel Frijns, Penningmeester

 

Ik ben Marcel, 48 jaar, getrouwd met Marieke en vader van 5 kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 19. Een mooi dynamisch gezelschap wat mij geestelijk en lichamelijk jong houdt.

Ik een van origine een financial. Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en heb daarna een postdoctorale opleiding tot Register Controller gevolgd. In de loop van de tijd ben ik me meer gaan verbreden op zowel het strategische vlak als op het menselijke vlak, en op zoek gegaan naar het verhaal achter de cijfers. In de loop der jaren heb ik een visie ontwikkeld waarbij ik de medewerkers ben gaan zien als een schaars kapitaalgoed, waar je zuinig mee om moet gaan en dat je goed moet inzetten. Iedere medewerker heeft talenten; het is de taak van de werkgever (manager) deze verder te ontwikkelen. Maar naast deze talenten moet er ook meer bewustwording worden gecreëerd om te achterhalen wanneer deze talenten tegen je gaan werken (om zo uitval te beperken). De medewerker evolueert evenals het werk. Het is daarom goed om altijd actief in gesprek te blijven met de medewerker waar zijn passie ligt en hoe en waar hij deze waarde het beste in kan zetten.

Mijn inbreng in het RSC

Ik realiseer me dat ik niet ben ingeschreven bij het RSC, en dat ik ook geen vakgenoot ben. Maar wel iemand die dezelfde waarden wil uitdragen als het RSC. Het RSC heeft zichzelf ten doel gesteld een toonaangevende rol in de maatschappij te vervullen. Daar horen mogelijk fusies en groei van het aantal geregistreerde professionals bij. Naar mijn mening horen daar ook een beheerste bedrijfsvoering en gezond organisatiemodel bij. Van deze laatste twee zaken heb ik wel kennis en kunde en die wil ik graag ter beschikking stellen aan het RSC. Het hebben van ‘mindere’ kennis van het vakgebied zie ik in dat geval als een voordeel, omdat ik op die manier een gezond tegenwicht aan de overige bestuurders kan geven.

Mijn droom voor het vak

Ik wil helpen om de droom te realiseren het vakgebied een toonaangevende rol te laten vervullen in de totale arbeidsgerelateerde zorg. Als ik dat op mijn bedrijfseconomische achtergrond projecteer, wil ik streven naar een maatschappij waarbij medewerkers niet meer worden gezien als gebruiksgoed maar als een schaars kapitaalgoed waar duurzaam mee om wordt gegaan.