Joanna Schaad

Casemanager heeft belangrijke rol in het veranderende speelveld

Joanna Schaad, bestuurssecretariaat

 

Op dit moment ben ik werkzaam als Compliance en Privacy Officer bij Dutch Mortgage Portfolio Management (onderdeel van de Blauwtrust Groep in Rotterdam). Ik hou mij onder meer bezig met hoe waarborg je de privacy van consumenten en zorg je dat de klant centraal staat. Onderwerpen die binnen verzuim en casemanagement ook belangrijke aandachtspunten zijn. Daarvoor heb ik voornamelijk commerciële functies vervuld op het snijvlak werknemersverzekeringen en sociale zekerheid.

In 2016 heb ik de opleiding Post Bachelor Register Casemanagement afgerond bij CS Opleidingen. Voor mij was dat de verdieping die ik op dat moment zocht op verzuim en arbeidsongeschiktheid. Als werkgeversadviseur kreeg ik tijdens de gesprekken met werkgevers vaak vragen over casuïstiek waarmee een werkgever in zijn maag zat. Ook in het kader van de afweging om eigenrisicodrager te worden. Daar kon ik nu een antwoord op geven.

Ook nu spelen veel vraagstukken op het gebied van de sociale zekerheid. De commissie Borstlap (of de commissie Regulering van werk) heeft in januari vorig jaar haar rapport uitgebracht onder de titel: “in wat voor land willen wij werken”. Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft in haar rapport: “het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht” oplossingen aangedragen. En in de tussenliggende periode zijn de uitdagingen alleen maar toegenomen.

Mijn inbreng in het RSC

Mijn bijdrage aan het RSC richt zich vooral op de professional, de casemanager, die binnen dit veranderende speelveld een belangrijke rol vervult. Hoe zorg je als professional dat je in je rol meebeweegt? Hoe zorg je ervoor dat je een gekwalificeerde gesprekspartner blijft? Het zijn vooral de professionals in het werkveld zelf, die het beste kunnen aangeven wat noodzakelijk is en wat de aandacht verdient of wat binnen de beroepsvereniging verder moet worden opgepakt. En omgekeerd: welke lessen kunnen we leren uit de praktijk en onder de aandacht brengen bij beleidsbepalers? Daar wil ik mij graag voor inzetten.