Isabella Bruggenkamp

‘Grote rol voor onze beroepsgroep in de totale arbeidsgerelateerde zorg’

Isabella Bruggenkamp, vakinhoud en faculteiten

 

Als ondernemer en verbinder met passie voor de arbeidsgerelateerde zorg wil ik graag meebouwen aan het verder ontwikkelen van het RSC om kwaliteit te borgen waar het gaat om de zorg voor arbeidsongeschikte medewerkers.

Mijn inbreng in het RSC

Mijn toegevoegde waarde zit in mijn brede kennis en ervaring. Ik ben begonnen in de verzuimbegeleiding en na het afronden van mijn opleiding arbeidsdeskundige als ondernemer gestart. Heb als kwartiermaker een Poortwachtercentrum opgericht.

Als directeur ICARA heb ik een groot en breed netwerk opgebouwd en is het de uitdaging om met kennisontwikkeling en innovatieve producten je te blijven onderscheiden.

Ik ben creatief en verbindend en zie mijn kennis en ervaring als een waardevolle toevoeging aan het bestuur RSC, waarbij ik ook veel waarde hecht aan de andere bestuursleden met ieder hun eigen expertise.

Mijn droom voor het vak

We staan voor een grote uitdaging: inzetbaarheid, preventie taakdelegatie in relatie tot wet- en regelgeving en privacy. Ik ben ervan overtuigd dat onder de juiste voorwaarden de beroepsgroep casemanagers en arbeidsdeskundigen een grote rol kan hebben in de totale arbeidsgerelateerde zorg. Borging hiervan vormt voor mij de uitdaging van de toekomst.