Veilig beeldbellen

Alle arbodienstverleners staan voor de uitdaging om veilig en op afstand te kunnen werken. Gezien het wegvallen van vrijwel alle live gesprekken en consulten ligt beeldbellen dan het meeste voor de hand. Zorg als casemanager voor een veilige applicatie voor het beeldbellen, zodat gesprekken en begeleiding gewoon doorgang kunnen vinden.

Op de site van de AP staat hierover het volgende:

Veilige communicatiemiddelen
Een veilig communicatiemiddel is allereerst de telefoon. Soms hebben organisaties ook beveiligde opties om te beeldbellen of te chatten. Gebruik deze, als ze beschikbaar zijn.

Zorgorganisaties
Veel zorgorganisaties gebruiken bijvoorbeeld systemen die voldoen aan de strenge normen die er voor de zorg zijn vastgesteld voor gesprekken met patiënten. Voor meer informatie, zie Beeldbellen tijdens de coronacrisis op de website van de KNMG.

Geen beveiligde opties?
Heeft uw organisatie geen beveiligde opties om te beeldbellen of te chatten? En is het echt noodzakelijk om deze middelen in te zetten? Ga dan bewust om met eventuele alternatieven. Bijvoorbeeld apps als Facebook Messenger, Skype of Whatsapp.

FaceTime en Signal worden over het algemeen als veilig alternatief beschouwd, maar wees zelfs met het gebruik van deze apps voorzichtig. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft namelijk bij geen van de genoemde apps onderzocht of ze voldoen aan de privacywetgeving.

Gebruik deze apps tijdens de coronacrisis dus bij hoge uitzondering. Goede zorg gaat in deze crisis boven privacy, maar neem wel belangrijke waarborgen.

Wat moet ik doen?
Gebruikt u een app als FaceTime of Signal? Let dan op de volgende punten.

  • Zorg dat u zo min mogelijk gevoelige gegevens bespreekt. Noem bijvoorbeeld geen namen, maar gebruik in plaats daarvan zaken als agendanummering of patiëntennummers.
  • Breng degene om wie het gaat waar het kan op de hoogte van de privacyrisico’s bij het bespreken van persoonsgegevens via een consumentenapp.
  • Vraag waar het kan toestemming aan bijvoorbeeld de patiënt met wie u spreekt.
  • Gebruikt u een chatapp als Signal of Whatsapp? Wis dan na elk gesprek de chathistorie.
  • Check of de app die u gebruikt uw berichten versleuteld verzendt.
  • Beveilig uw internetverbinding met een sterk wachtwoord.