(Mogelijk) besmette werknemers

Wat te doen met (mogelijk) besmette werknemers en hun werkplek?  Beslissend is of er werkelijk sprake is van de bij COVID-19 bekende klachten én of die zich op het werk hebben voorgedaan. Zolang deze klachten niet aanwezig zijn, vormt noch de werknemer zelf noch zijn werkplek een bron van besmettingsgevaar. Is er wél sprake van klachten, dan is het zaak dat de werknemer thuisblijft tot die ten minste 24 uur over zijn. Zolang de eerste klachten (keelpijn, luchtweginfectie, hoesten, niezen, loopneus, koorts) zich niet op de werkplek hebben voorgedaan, mag je deze beschouwen als vrij van besmettingsrisico’s.

Ervaart de werknemer de klachten voor het eerst tijdens het werk, dan moet hij direct het werk staken en naar huis gaan. Hoewel het risico van besmetting via de werkplek en werkmaterialen voor zover nu bekend gering is, kun je adviseren deze voor alle zekerheid te laten reinigen. In de meeste gevallen volstaan normale reinigingsmiddelen. Als de werknemer zich hiertoe in staat acht, kan hij thuis verder werken. Zodra hij 24 uur volledig klachtenvrij is, kan hij zijn werkzaamheden weer op de normale manier hervatten.

Is er om wat voor reden dan ook tóch sprake van een onbeschermd contact met een (mogelijk) besmette collega? Dan is het verstandig om de werknemer die mogelijk besmet is geraakt gedurende 10 dagen extra goed de gezondheid in de gaten te laten houden. Zodra er sprake is van klachten, gelden voor hem de richtlijnen zoals hierboven beschreven.

Quarantaineverzuim

Steeds meer werkgevers worden ermee geconfronteerd: een werknemer mag niet op het werk verschijnen omdat hij in quarantaine moet door een mogelijke besmetting met het coronavirus. Maar de werkgever moet toch het loon doorbetalen, ook als de werknemer niet thuis kan werken. Tegelijkertijd loopt de werkgever er tegenaan dat de verzuimverzekering niet uitkeert. Dit probleem groeit explosief nu veel mensen de corona-app gebruiken. Want ook als iemand na een melding via de corona-app negatief getest wordt, moet die toch tien dagen in quarantaine blijven. Op de site van de AWVN staat hierover een een interessant artikel: https://www.awvn.nl/nieuws/quarantainegerelateerd-verzuim-vier-vragen/