Aandacht voor werknemers

Naast de praktische begeleiding bij ziekmeldingen, registratie van medewerkers die preventief thuis zijn en de maatregelen bij een eventuele positieve test op Corona binnen de organisatie, hebben casemanagers een belangrijke rol in het oog hebben voor de mentale belasting die de huidige maatregelen met zich meebrengen. Mensen zijn van nature sociale wezens en het wegvallen van de vaste contacten is voor velen een mentale belasting. Alle Nederlanders kunnen nu minder steunen op hun vrienden en familie. Daarnaast is er ook sprake van een voortdurende stroom van (zorgwekkende) nieuwsberichten.

Binding behouden met collega’s
Aangezien het merendeel van de werknemers momenteel vanuit huis werkt, zal op een andere wijze invulling moeten worden gegeven aan contact. Om op afstand samen te werken, zijn goede digitale middelen essentieel. Belangrijke voorwaarde is dat de gebruikte hardware en softwareprogramma’s goed en soepel werken en dat iedereen in het team ermee uit de voeten kan. Let op de kwaliteit en veiligheidswaarborgen van deze digitale systemen voordat ermee gewerkt wordt.

Wat kan een leidinggevende doen om contact te houden met het team?

  • Organiseer een online weekstart. Iedereen belt in en geeft kort antwoord op de volgende vragen: Hoe gaat het met je? Wat was een succes of leerpunt van afgelopen week? Welke hulp heb je deze week nodig?
  • Organiseer een virtuele weekafsluiting waarin geen werkafspraken op de agenda staan. In deze weekafsluiting is gelegenheid om elkaar te bevragen over de sociale impact van COVID-19
  • Stuur medewerkers die thuiswerken een kaart om hen spreekwoordelijk een hart onder de riem te steken.

Thuiswerktips: thuiswerken tips

Emotionele belasting
In diverse werkgeversadviezen van arbodiensten wordt het volgende geschreven over de emotionele belasting van werknemers:

Werknemers kunnen op verschillende manieren (emotioneel) geraakt worden door de gevolgen van het coronavirus. Denk hierbij aan werknemers:

  • die geraakt worden door een gebrek aan capaciteit van de gezondheidszorg waardoor zij met eigen aandoeningen minder snel geholpen kunnen worden.
  • die niet in staat zijn om de mantelzorg voor hun geliefden voort te zetten wegens het verbod op bezoek aan kwetsbare personen.
  • van wie (één van de) dierbaren door ziekte getroffen zijn, maar die zij niet kunnen bezoeken vanwege besmettingsgevaar
  • van wie (één van de) dierbaren overleden zijn.
  • die zich via andere routes geconfronteerd zien met overmatige ziekte en sterfte in de omgeving.

Ieder persoon verwerkt frustratie, verdriet en rouw op een geheel eigen manier. Er kan een grote behoefte bestaan aan contact en samenzijn, waar nu minder mogelijkheid voor is. Maar de desbetreffende werknemer kan ook behoefte voelen om zich terug te trekken voor een bepaalde periode. In ieder geval zal een rouwende werknemer tijdelijk minder belastbaar zijn.

Mogelijke interventie:

  • Richt een hulplijn voor psychische ondersteuning in. Bespreek de mogelijkheden met de bedrijfsarts of arbodienst en/of providers uit de bestaande providerboog. Zie voor een voorbeeld Ascender

Hoe mentaal fit te blijven: Hoe_mentaal_fit_te_blijven_in_tijden_van_Corona

Rouwprotocol
Het bedrijf kan direct of indirect ook geraakt worden door een sterfgeval. Het opstellen van een rouwprotocol zorgt ervoor dat iedereen weet wat hij/zij moet doen in een moeilijke periode. In een rouwprotocol worden alle denkbare acties opgenomen: van het versturen van bloemen/rouwkaart en passend informeren van collega’s tot het openen van een online condoleanceregister en het waarborgen van de continuïteit van de werkzaamheden.

Op pagina 24 van het Werkgeversadvies van Arboned staat een voorbeeld van een rouwprotocol: 2020-03-24_Werkgeversadvies_Coronavirus_(COVID-19)_ArboNed