Bedrijfsgezondheidsbeleid

Op www.kiza.beroepsziekten.nl wordt veel informatie over het coronavirus en de gevolgen voor bedrijfsgezondheidsbeleid verzameld door verschillende beroepsverenigingen zoals OVAL, KOM en de NVAB. Ook kun je je hier opgeven voor een kennisnieuwsbrief met vragen en antwoorden voor arboprofessionals. Hierin vind je nuttige informatie, zoals:

1. Zijn er nog nieuwe inzichten rond kwetsbare personen?
2. Zijn aanpassingen aan ventilatiesystemen in gebouwen noodzakelijk?
3. Welke persoonlijke beschermingsmiddelen hebben werknemers nodig bij reizen met het OV?
4. Hoe kunnen we werknemers veilig internationaal voor hun werk laten reizen?
5. Hoe kunnen werknemers veilig op vakantie naar het buitenland

Voor de laatste versie: 2020-6_kennisnieuwsbrief_covid19_en_arbeidsgerelateerde_zorg

Genoemde organisaties hebben ook een brief gestuurd aan T. van Ark en E. Wiebes waarin ze voorstellen om de bedrijfsgezondheidszorg als vitale sector aan te wijzen, zodat arboprofessionals (waaronder casemanagers) gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld kinderopvang: brief-aan-ministeries-szw-en-ezk-bedrijfsgezondheidszorg-vitale-sector

Handig is ook de routekaart Coronamaatregelen van de overheid: routekaart_coronamaatregelen_1310

Coronavaccinatie
Het vaccineren tegen het coronavirus is in Nederland op 6 januari 2021 gestart bij de zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Vermoedelijk duurt het nog tot na de zomervakantie voordat iedereen (die dat wil) is gevaccineerd. Werkgevers hebben de wettelijke plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Veel werkgevers zouden daarom graag zien dat al hun werknemers zich laten vaccineren. Wat mag u van uw werknemers verwachten en eisen als het gaat om vaccinatie tegen het coronavirus? En wat mogen zij van u als werkgever verwachten? AWVN geeft antwoord op veelgestelde vragen rondom het vaccineren.

Arbeidsrisico’s  in kaart brengen
Het beschermen van werknemers tegen arbeidsrisico’s is onverminderd actueel. Door de arbeidsrisico’s binnen je bedrijf in kaart te brengen, kun je ze aanpakken. ArboNed heeft een beknopte gids uitgebracht die kan helpen bij het opstellen van een RI&E, uitvoeren van het Plan van aanpak en het zorgen voor coronaproof werkplekken: Praktische_Gids_Veilig_werken_2020
Ook een handig hulpmiddel is de Algemene handreiking van de SER: handreiking-covid-19

Aandacht voor (thuiswerkende) werknemers
Casemanagers hebben een belangrijke rol om de mentale belasting die de huidige maatregelen met zich meebrengen in het oog te houden. Hoe kunnen leidinggevenden contact houden met hun team? Hoe ga je om met collega’s die met een sterfgeval te maken hebben?

Omgaan met kwetsbare werknemers
Wie worden tot kwetsbare werknemers gerekend? Horen zwangeren daar ook bij?

(Mogelijk) besmette werknemers
Hoe ga je om met (mogelijk) besmette werknemers. En met hun werkplek?

Inzet – en testbeleid verschillende groepen werknemers
Tijdens de coronapandemie is de arbeidsmarkt gesplitst en in drie arbeidsgroepen gedefinieerd: zorgmedewerkers in de ziekenhuizen, zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen, werknemers in de vitale processen/overige werknemers. Per groep zijn andere criteria opgesteld.