Bedrijfsgezondheidsbeleid

Op www.kiza.beroepsziekten.nl wordt veel informatie over het coronavirus en de gevolgen voor bedrijfsgezondheidsbeleid verzameld door verschillende beroepsverenigingen zoals OVAL, KOM en de NVAB. Ook kun je je hier opgeven voor een kennisnieuwsbrief met vragen en antwoorden voor arboprofessionals. Hierin vind je nuttige informatie, zoals:

  • De CAS-code voor ziekteregistratie.
  • Wat zijn zinvolle maatregelen bij of tegen werkgerelateerde psychische klachten door COVID- 19
  • Wat is er bekend over de voorwaarden en gezondheidseffecten van langdurig thuiswerken?
  • Wat weten we over virusoverdracht via de lucht binnen gebouwen?

Voor de laatste versie: 2020-3_kennisnieuwsbrief-covid19-en-arbeidsgerelateerde-zorg

Genoemde organisaties hebben ook een brief gestuurd aan T. van Ark en E. Wiebes waarin ze voorstellen om de bedrijfsgezondheidszorg als vitale sector aan te wijzen, zodat arboprofessionals (waaronder casemanagers) gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld kinderopvang: brief-aan-ministeries-szw-en-ezk-bedrijfsgezondheidszorg-vitale-sector

Arbeidsrisico’s  in kaart brengen
Het beschermen van werknemers tegen arbeidsrisico’s is onverminderd actueel. Door de arbeidsrisico’s binnen je bedrijf in kaart te brengen, kun je ze aanpakken. ArboNed heeft een beknopte gids uitgebracht die kan helpen bij het opstellen van een RI&E, uitvoeren van het Plan van aanpak en het zorgen voor coronaproof werkplekken: Praktische_Gids_Veilig_werken_2020

Aandacht voor (thuiswerkende) werknemers
Casemanagers hebben een belangrijke rol om de mentale belasting die de huidige maatregelen met zich meebrengen in het oog te houden. Hoe kunnen leidinggevenden contact houden met hun team? Hoe ga je om met collega’s die met een sterfgeval te maken hebben?

Omgaan met kwetsbare werknemers
Wie worden tot kwetsbare werknemers gerekend? Horen zwangeren daar ook bij?

(Mogelijk) besmette werknemers
Hoe ga je om met (mogelijk) besmette werknemers. En met hun werkplek?

Inzet – en testbeleid verschillende groepen werknemers
Tijdens de coronapandemie is de arbeidsmarkt gesplitst en in drie arbeidsgroepen gedefinieerd: zorgmedewerkers in de ziekenhuizen, zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen, werknemers in de vitale processen/overige werknemers. Per groep zijn andere criteria opgesteld.