Rechten bij ontslag

Veel bedrijven zien hun omzet dramatisch teruglopen. Natuurlijk is er de NOW-regeling, maar die zal niet altijd voldoende soelaas bieden.  Wat als er toch ontslag van vast personeel nodig is?  Wat is goed voor hen om te weten?

 • De OR heeft een adviesrecht bij een ingrijpende inkrimping.
 • Vakbonden moeten worden betrokken als het ontslag minstens 20 werknemers betreft.
 • Ontslag kan alleen via vaststellingsovereenkomst of met UWV-ontslagvergunning.
 • UWV beoordeelt of het verval van de arbeidsplaatsen structureel is, over minstens 26 weken bezien.
 • Er moet aantoonbaar sprake zijn van werkvermindering en/of een slechte financiële situatie.
 • Bij ontslag binnen een groep directe collega’s bepaalt de wet wie van hen moet worden ontslagen. Dat heet afspiegeling.
 • Geen ontslag als er een passende vacature is.
 • Geen ontslag als een opzegverbod geldt, zoals ziekte.
 • Er geldt een opzegtermijn. Die is minstens één maand en kan oplopen tot vier.
 • Recht op een transitievergoeding: 1/3 maandsalaris per dienstjaar.
 • Komt het werk binnen 26 weken na ontslag terug? Dan heeft de ontslagen werknemer als eerste weer recht op die baan.