Coulance premiedifferentiatie WW

Het ministerie van SZW heeft een nieuw kennisdocument Premiedifferentiatie WW uitgebracht. Hierin is toegevoegd dat het coulanceregime zal gelden tot 1 juli 2020 en wordt ook ingegaan op overwerk in verband met het coronavirus.

Coulanceregime
Werkgevers krijgen tot 1 juli 2020 de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie. Dit betekent dat werkgevers tot die tijd de lage WW-premie mogen afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (niet zijnde een oproepovereenkomst) nog niet schriftelijk is vastgelegd, of als de arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet door beide partijen is ondertekend.

Overwerk door coronavirus
In sommige sectoren (bijvoorbeeld de zorg) is er veel overwerk nodig door het coronavirus. Dit kan ertoe leiden dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Dit is niet de bedoeling van de overheid. Daarom is besloten deze regeling aan te passen om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De minister van SZW zal deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken.

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW 1.2 18 maart