Aanpassing structuur en organisatie RSC ter voorbereiding op de verwachte groei

Het RSC is het afgelopen jaar enorm gegroeid: we hebben nu ca. 1.100 leden. Een mooie prestatie, waar we trots op zijn. Initiatiefnemer voor de oprichting van het RSC is CS Opleidingen geweest. Enkel met het doel om een onafhankelijk register te vormen dat staat voor de kwaliteitsborging van dit vakgebied waarin steeds meer specialisaties ontstaan. Het RSC is afgelopen jaar druk bezig geweest een professionaliseringsslag te maken: de Raad van Toezicht is geïnstalleerd, er is een hoofdbestuur gevormd en de faculteiten zijn ingevuld. Daarnaast wordt hard gewerkt aan de invulling van een dagelijks bestuur en het oprichten van een vereniging voor de belangenbehartiging van de leden. Kortom: het RSC is een volwassen en onafhankelijk register, met een vertegenwoordiging vanuit diverse geledingen van het vakgebied.
Raad van Toezicht en hoofdbestuur

Op dit moment heeft het RSC een Raad van Toezicht en een hoofdbestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit:
• Lex Moerings, Head of Health and Benefits Benelux, Willis Towers Watson
• Jeroen Breen, partner CPI Risk, Finance & Governance
• Herwin Schrijver, directeur CS Opleidingen

Het hoofdbestuur bestaat zoals bekend uit:
• Gaston Merckelbagh, algemeen directeur VIRTA
• Marcel Boudewijnse ROV, verzuimadviseur Sectorinstituut Transport en Logistiek
• Jan Willem Klompsma RCMC, Geniant Analyse + Advies
• Sascha Walda RCM ADVI, register casemanager en arbeidsdeskundige MKBasics.nl
• Marjol Nikkels, directeur CS Opleidingen

Dagelijks bestuur

De taak van het hoofdbestuur is belangenbehartiging van het RSC in het vakgebied. Daarnaast wordt er een vereniging opgericht, die de belangen van leden moet behartigen. De vereniging krijgt een dagelijks bestuur en heeft als verantwoordelijkheden onder meer marketing en communicatie, ledenadministratie, financiële zaken en het organiseren van bijscholingen.
Wij zijn in gesprek met kandidaten die zitting zullen hebben in het dagelijks en/of hoofdbestuur, naast de huidige bestuursleden. Wil je ook deel uitmaken van het bestuur, dan ben je van harte welkom. Laat dit weten via info@register-rsc.nl

Invulling faculteiten voor kwaliteitsborging

Bij het RSC zijn de specialisaties ondergebracht in faculteiten. De faculteiten zorgen voor de kwaliteitsborging van elk specialistisch deel van ons vakgebied. Ze reageren op actuele ontwikkelingen, geven input voor de opleidingen en dragen onderwerpen aan voor de bijscholingsprogramma’s. In de faculteiten hebben de volgende mensen zitting:

Casemanager werkgever regievoerder (ROV, RCM, RCMC)
• Jan Willem Klompsma RCMC, Geniant Analyse + Advies
• Erna Meijer RCMC CMTD, Head of Knowledge & Innovation, Health & Benefits bij Willis Towers Watson
• Gerjan Lomulder ROV, Human Resources manager bij CURA XL
• Mariëlle Jissink RCMC CMTD, Jissink Advies
• Hans Boele, regiomanager Arbo Unie

Casemanager Taakdelegatie (CMTD)
• Marjol Nikkels, directeur CS Opleidingen
• Mark Bourgonjen, Bourgonjen BedrijfsMedisch Advies en The Casemanagement Company
• Annet Scheeren RCMC CMTD, A-Network Consultancy
• Karin Lelieveldt, RCMC, gecertificeerd vertrouwenspersoon VPO-VPI/ Mfn registermediator

Regie op Werkvermogen/Inzetbaarheid (ROW)
• Jan Willem Klopsma RCMC, Geniant Analyse + Advies
• Mirelle Klijs ROV ROW, eigenaar/directeur De Verzuimmakelaar
• Lynsey May, re-integratiecoach, verzuim- en werkvermogenspecialist

Conflicthantering/Kompas
• Marcel Boudewijnse ROV, verzuimadviseur Sectorinstituut Transport en Logistiek
• Robin van Emmerik, RCMC CMTD, eigenaar RVE Casemanagement
• Jan Overmeer, Coach (Master-practitioner NLP), MfN registermediator, Register Arbeidsdeskundige, Bedrijfsfysiotherapeut
• Hanneke Schinkel, mediator en trainer CS Opleidingen

Arbeidsdeskundige Verzuim en Inkomen (ADVI)
• Sascha Walda RCM ADVI, register casemanager en arbeidsdeskundige MKBasics.nl
• Diane Bouman RCMC ADVI, arbeidsdeskundige Betuws Verzuimadvies

Riskmanagement Sociale Zekerheid/ inkomensmarkt (RSZ)
• Gaston Merckelbagh, algemeen directeur VIRTA
• Bart Brenninkmeijer, Business Development Leader Mercer Marsh Benefits (MMC)
• Oscar Assmann, Senior Consultant Employee Benefits Willis Towers Watson
• Paul Gemke, Manager Frontoffice en Beheer AOV Collectief / Specialist Combinatieproducten bij Amersfoortse Verzekeringen

Regie op Ziektewet (ROZ)
• Marjol Nikkels, directeur CS Opleidingen
• Willeke Eskes RCMC CMTD, Propositiemanager en Sr. adviseur Robidus
• Gaston Merckelbagh, algemeen directeur VIRTA

Aanpassing structuur en organisatie RSC ter voorbereiding op de verwachte groei