Oproep aan Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zou naast handhaving nadrukkelijk moeten kiezen voor een preventieve werkwijze. Een proactieve bronaanpak, gericht op het voorkomen van misstanden vóór ze ontstaan. Dit kan de toezichthouder vormgeven door zélf de dialoog met stakeholders op te zoeken, schrijft de Werkgroep Post Corona Inzetbaarheid (WPCI) in een open brief aan de AP. Het RSC ondersteunt deze oproep van harte.

De ontwikkelingen rond privacy en Covid-19 vertonen een vertrouwd maar ongewenst patroon, signaleert de WPCI. “Werkgevers zoeken manieren om besmettingen op het werk te voorkomen en werknemers inzetbaar te houden. Omdat maatregelen de privacy raken, geeft de AP de grenzen aan. Inclusief de sancties die werkgevers riskeren als ze die overtreden. Zo ontstaat een negatieve dynamiek. Werkgevers moeten grotendeels zelf en onder dreiging van boetes uitvinden hoe ze kunnen bijdragen aan een gerechtvaardigd bedrijfsdoel met een groot maatschappelijk belang.”

Een grote tempoversnelling ligt binnen bereik

In de open brief moedigt de WPCI de AP aan om naast zijn handhavende activiteiten te kiezen voor een preventieve werkwijze. Een proactieve bronaanpak, gericht op het voorkomen van misstanden vóór ze ontstaan. “Dit kan de AP vormgeven door zélf de dialoog met stakeholders op te zoeken. En door vervolgens goede praktijken te publiceren: ‘Zó kunnen werkgevers binnen de privacyregels bijdragen aan oplossing van dit vraagstuk’. Zo’n proactieve dialoog maakt een enorme tempoversnelling mogelijk bij het realiseren van oplossingen die de privacy waarborgen én de kwaliteit van bedrijfsbeleid verbeteren.”

Het RSC onderschrijft deze oproep volledig. Wij zijn dan ook graag bereid tot deelname aan de dialoog waar de WPCI de AP en andere belanghebbenden toe oproept.

Lees de open brief: 20210303 Open brief aan de Autoriteit Persoonsgegevens

Oproep aan Autoriteit Persoonsgegevens